Coordinació del treball final de màster

12/06/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La coordinació del treball de fi de màster (TFM) recau en la comissió gestora del màster, això és, la Dra. Esther Monzó, la Dra. Ulrike Oster, el Dr. Josep Guzman i el Dr. Josep Marco. Aquesta comissió aprova les directrius que guien l'elaboració del treball, assigna a l’estudiantat el professorat que dirigirà el treball en funció de tema i enfocament i nomena els membres dels tribunals que avaluen els treballs. La resolució de dubtes relacionats amb el procediment d’assignació de les direccions de TFM i de defensa del treball correspon a les coordinadores del màster, la Dra. Esther Monzó i el Dr. Josep Guzman.

Informació proporcionada per: InfoCampus