Treball final de màster

14/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Màster ofereix als participants formació específica en tècniques cromatogràfiques, introduint a la investigació aplicada de metodologia analítica basada en tècniques cromatogràfiques actuals amb metodologia avançada. Si bé en altres màsters s'imparteixen coneixements de cromatografia en assignatures específiques, el fet de destinar 30 crèdits a coneixements de cromatografia en el Treball Final de Màster permet un grau d'aprofundiment en la tècnica molt elevat, capacitant a l'estudiant per realitzar un treball de recerca científica, com podria ser una tesi doctoral, o la possibilitat de formar professionals capaços d'abordar tasques de R + d i activitats innovadores en la indústria. El Treball Final de Màster garanteix l'experiència i l'adquisició de les habilitats requerides per a la formació que es pretén assolir, oferint a l'estudiant la possibilitat de realitzar un treball complet d'introducció a la investigació en laboratoris de grups punters en investigació d'universitats o centres nacionals o internacionals, així com en laboratoris de R + d d'empreses col•laboradores basades en tècniques cromatogràfiques, amb què hi ha convenis de col•laboració.

El Treball Final de Màster, assignatura de 30 crèdits, consisteix en la realització d'un treball complet d'introducció a la investigació i desenvolupament de metodologia analítica basada en tècniques cromatogràfiques. Per garantir aquesta formació, l'estudiant realitzarà una estada investigadora, la durada ha de ser suficient com per garantir l'experiència i coherència del treball realitzat. En principi, cal estimar per a aquest tipus de treballs una durada de 3 mesos a temps complet. L'estada del Treball Final de Màster es podrà realitzar en un laboratori dels grups de recerca de les tres universitats participants, en alguna altra universitat amb qui aquestes tenen col•laboracions habituals o en universitats o centres europeus amb qui tenen acord bilateral. També hi ha la possibilitat de realitzar l'estada en laboratoris de R + D d'empreses amb convenis de col•laboració.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Més informació ací.

Informació proporcionada per: InfoCampus