Eixides professionals

14/03/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquest màster aporta una capacitació transversal a tots els professionals que componen els equips multiprofessionals d'intervenció comunitària.

Les seues eixides professionals estan definides en la composició de professionals com a membre dels dispositius de rehabilitació social i sanitària o dels dispositius generals d'atenció en salut mental. De forma àmplia, com a component d'equips multiprofessionals que atenguen patologia crònica en l'àmbit de la salut mental.

La seua capacitació altament especialitzada complementa la formació de tots i cadascun dels membres que conformen els equips multidisciplinaris en matèria de salut mental. Tant en les professions amb formació de postgrau reglada pel sistema nacional de ‘intern resident’ (psiquiatria, psicologia clínica o infermeria en salut mental), com en aquells graus que no tinguen aquesta formació (treball social, teràpia ocupacional, etc.).

Informació proporcionada per: InfoCampus