Assignatura de pràctiques externes

12/12/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les pràctiques suposen la freqüentació d'algun dels Dispositius Acreditats oferts per un temps equivalent a la jornada laboral d'unes 700 hores, amb assignació d'un/a docent de pràctiques o tutor/a i treball directe i individualitzat amb els usuaris i professionals itinerari de rehabilitació. Inclou visites de familiarització amb la resta dels centres de la xarxa. Al mateix temps aquestes pràctiques seran la base de les tutories i del treball final de Màster (TFM).

En aquest sentit s'establiran tutories individuals presencial en el dispositiu, consistents en espais presencials en el lloc de pràctiques entre el/la docent de pràctiques (tutor/a o supervisor/a) i el/l'alumne/a.

Les pràctiques en els dispositius acreditats es realitzaran depenent de la disponibilitat del mateix dispositiu o centre on vagi a realitzar aquestes pràctiques el/l'alumne/a.

No obstant això, una vegada triat i assignat el dispositiu o centre de pràctiques, el/l'alumne/a consensuarà amb el/la docent de pràctiques (tutor/a o supervisor/a) de dita dispositiva o centre el període de realització de les pràctiques, així com l'horari de realització de les mateixes.

Quant als dispositius acreditats la Comissió Acadèmica del Màster ofereix centres amb àmplia disponibilitat geogràfica, encara que també es contempla l'opció que si el/l'alumne/a coneix algun centre on poder realitzar les pràctiques, es pugui formalitzar un conveni amb el mateix si el recurs assistencial complís amb els requisits requerits.

Els alumnes o alumnes que treballin en un dispositiu de rehabilitació susceptible de ser acreditat poden, en determinades condicions, realitzar les pràctiques en el seu lloc de treball.

Recordem que totes les assignatures tenen una part de pràctiques externes, podeu consultar més informació en http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2022/estudio/42151/eep

Consulta les entitats cooperadores del 2021-2022

Consulta les entitats cooperadores del 2020-2021

Informació proporcionada per: InfoCampus