Coordinació docent

20/01/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La coordinació d’aquest màster es basa en una Comissió Gestora, formada per tres professors que imparteixen docència en el títol. La Comissió Gestora té les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l’apartat b de la secció III de la Normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I.

Les principals atribucions d’aquesta Comissió Gestora són les de tràmit i gestió general del màster així com vetllar per una òptima coordinació del disseny del màster i la coordinació entre matèries: continguts, metodologia, avaluació i altres activitats.

Altres funcions de la Comissió Gestora:

a. Elaborar els programes/guies docents de les assignatures.

b. Modificar els continguts que s’han d’impartir en funció de les noves necessitats que pugen plantejar-se.

c. Elaborar i corregir les proves d’accés en el cas de les especialitats tal com marca el decret.

d. Proposar l’estudiantat admès en cada especialitat.

e. Proposar el professorat que impartirà les matèries de l’especialitat.

La Comissió Gestora, a més, ha de:

1. Garantir per la coordinació entre assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries.

2. Garantir una òptima coordinació del disseny del màster.

Informació proporcionada per: InfoCampus