29/05/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster MELACOM consta d'un total de 60 crèdits distribuïts en quatre assignatures obligatòries de cinc crèdits que s'imparteixen en el primer semestre, igual que altres dues obligatòries metodològiques de cinc crèdits cadascuna que també s'ofereixen en el primer semestre de cada curs acadèmic. Aquest conjunt de sis assignatures cobreixen les necessitats formatives bàsiques teòriques de l'estudiantat. Per a complementar aquesta formació, en el segon semestre s'ofereix un llistat d'assignatures optatives de cinc crèdits cada una, de les quals l'alumnat n’ha d'escollir quatre.

BLOC OBLIGATORI (30 crèdits ECTS)

Consta de quatre assignatures fonamentals en l'ensenyament de la llengua anglesa en contextos multilingües:

 • Educació Multilingüe (OB) (5 crèdits ECTS)

 • Perspectives Discursives en l'Adquisició de l'Anglès (OB) (5 crèdits ECTS)

 • Teories sobre l'Adquisició de l'Anglès com a Segona Llengua (OB) (5 crèdits ECTS)

 • Comunicació Intercultural (OB) (5 crèdits ECTS)

A més, s'inclou una assignatura sobre bases metodològiques per a l'elaboració d'un treball d'investigació i una assignatura sobre mètodes d'investigació en l'ensenyament/aprenentatge de la segona llengua.

 • Bases per a l'Elaboració d'un Projecte d'Investigació (OB) (5 crèdits ECTS)

 • Mètodes d'Investigació en Adquisició de l'Anglès (OB) (5 crèdits ECTS)

BLOC OPTATIU (20 crèdits ECTS)

L'estudiantat ha de cursar 20 crèdits ECTS de les següents assignatures optatives:

 • Desenvolupament de Destreses Escrites (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Competència Interaccional (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Explotació i Disseny de Materials (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Actituds Lingüístiques (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Factors Afectius (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Disseny Curricular (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Planificació i Política Lingüística a Europa (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Llengües en Contacte (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Desenvolupament de Destreses Orals (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Competència Pragmàtica (OP) (5 crèdits ECTS)


PRÀCTIQUES I TREBALL DE FINAL DE MÀSTER (10 crèdits ECTS)

 • Pràctiques Externes en Contextos Educatius (PE) (4 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster (TFM) (6 crèdits ECTS)


Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

Informació proporcionada per: InfoCampus