Treball final de màster

14/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Treball de Final de Màster consisteix en el desenvolupament d'un treball personal que conclou amb el disseny d'un producte o una màquina, com a exercici integrador, o bé amb un treball de recerca i/o innovació en l'àmbit del Màster. Les fases corresponents a l'etapa conceptual i preliminar es desenvolupen en paral·lel amb la resta de mòduls, de manera que els alumnes poden anar aplicant el que aprenen en cada mòdul sobre el seu Treball de Final de Màster específic i obtenir retroalimentació durant les etapes intermèdies.

El Treball de final de màster, és de 15 crèdits ECTS i es cursa en el tercer semestre, on es realitza la major part del treball emprant els suggeriments i recomanacions rebudes per part del tutor i dels corresponents tribunals de defensa de les fases Conceptual i Preliminar.

El Treball de Final de Màster fase Conceptual i Treball de Final de Màster fase Preliminar, són de 2 crèdits ECTS cadascuna i es cursen en el primer i segon semestre per a anar dirigint a l'alumne en un treball de disseny i fabricació d'un producte o màquina, en funció de la intensificació escollida.

Per tant, el Treball de final de Màster compta amb una supervisió estreta del contingut del treball per part del tutor i de la resta de professors del màster.

El treball ha de presentar-se i defensar-se de forma individual i pública i ha de mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de Màster universitari.

Els treballs de final de màster són proposats per la Comissió de Titulació de Màster durant el primer semestre del curs. Alguns exemples de treballs oferits en prèvies edicions del màster han sigut el disseny i fabricació dels següents productes / màquines:

Intensificació de producte: mobiliari adaptable a espais, casc de ciclisme per a xiquets, sofà llit, joguet d'habilitat infantil, espremedora mecànica, etc.

Intensificació de maquinària: màquina CNC de tall de tubs, compenser ceràmic, màquina taponadora de botelles, màquina envolvedora de palets, màquina apiladora de caixes, etc.

Per a conèixer la relació de treballs final de màster llegits en les últimes edicions, accedisca a http://www.mdf.uji.es/Proyecto_fin_master.php

D'altra banda, els alumnes també poden proposar treballs de final de màster a la Comissió de Titulació del Màster, qui valorarà si l'abast del treball proposat compleix amb els requisits necessaris.

El Treball de Final de Màster també pot orientar-se a la investigació realitzant-se en alguna temàtica dins dels grups d'investigació que donen docència en el màster.

Alguns d'aquests grups d'investigació són:

  • Enginyeria del Disseny.
  • Biomecànica i Ergonomia
  • Dissenye Assistit per Ordinador
  • Investigació en Transmissions d'Engranatges
  • Dissenye i Art Contemporani: Tendències, Innovació i Creativitat
  • Electricitat, Electrònica i Automàtica
  • Enginyeria de Fabricació
  • Enginyeria de Materials

Els alumnes interessats a realitzar un Treball de Final de Màster en investigació, es posaran en contacte al principi del semestre amb el grup d'investigació amb el qual es vulga col·laborar per a proposar un Treball de Final de Màster. La proposta s'avaluarà per part de la comissió per a assegurar que es complisquen amb els requisits exigits en els treballs de final de màster.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus