Organització dels estudis

14/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits 

Primer curs

Llatí i Llengües Europees (FBB)

Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (FB)

Patrimoni Arqueològic i Prehistòric d’Europa (OB)

Filosofia Antiga i Medieval (OB)

Patrimoni Natural: Geografia General Física (FBB)

Història del Món Clàssic (FBB)**

Història dels Països de Parla Anglesa (FBB)

Teoria de l’Argumentació i del Discurs (FBB)

Filosofia de les Ciències Humanes i Socials (OB)

Cultura Grega a través dels Textos (OB)

Segon curs

Lingüística (FBB)**

Llengua Catalana / Llengua Espanyola (FBB)

Pensament Contemporani i Interculturalitat (FBB)

Història Medieval d’Europa (OB)

Història Moderna (OB)

Història Contemporània (OB)

Llengua Anglesa (FBB)*

Ètica (FBB)

El Paisatge com a Patrimoni: Geografia General Humana (OB)

Estètica, Gust i Patrimoni (OB)

Tercer curs

Literatura Comparada (OB)

Fonts Grecollatines en la Literatura (OB)

Filosofia Política: Teoria de la Democràcia (OB)

Literatura Espanyola (OB)

Patrimoni i Història de les Arts Visuals (OB)

Història Contemporània d’Espanya (OB)

Filosofia Moderna i Contemporània (OB)

Llengua i Cultura Franceses / Llengua i Cultura Alemanyes (OB)**

Ètica de les Organitzacions (OB)

Filosofies del Gènere (OB)

Quart curs

Discurs i Societat (OB)**

Ciutadania Intercultural (OB)**

Literatura Catalana (OB)

Pràctiques Externes (PE)1**

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

 

OPTATIVES

Norma i Ús de l’Espanyol Oral i Escrit (OP)

Pragmàtica Intercultural (OP)

Francès de la Comunicació Internacional / Alemany Acadèmic i de la Comunicació** (OP)

Literatura Espanyola Contemporània (OP)

Filosofia de la Pau i de la Cooperació Intercultural (OP)

Filosofia de la Religió en la Societat Global (OP)

Filosofia de la Ciència i la Cultura (OP)

Gestió de la Societat Intercultural (OP)

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i el Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus