Organització dels estudis

02/12/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits

Primer curs:

Biologia (FBB)*

Física (FBB)

Matemàtiques (FBB)

Química (FBB)

Història del Pensament Científic (FB)*

Química Orgànica (FBB)

Fonaments de Bioquímica (FB)*

Informàtica i Gestió de la Informació (FB)

Citologia i Histologia (OB)

Evolució i Diversitat Biològica  (FBB)

Segon curs:

Microbiologia (FBB)

Biofísica i Membranes Biològiques (FBB)

Estadística (FB)

Biosíntesi de Macromolècules (OB)*

Termodinàmica i Cinètica (OB)*

Fisiologia Animal i Humana (OB)

Tècniques Instrumentals d'Anàlisis (OB)

Fonaments de Genètica (OB)

Fisiologia Vegetal (OB)

Mètodes en Biologia Molecular (OB)*

Tercer curs:

Immunologia i Mecanisme de Defensa (OB)

Metabolisme i Regulació (OB)

Química Bioinorgànica (OB)

Senyalització Cel·lular (OB)*

Enzimologia (OB)

Fonaments de Bioreactors (OB)

Bases Moleculars del Desenvolupament (OB)*

Ciència de Dades i Tècniques Òmiques (OB)

Enginyeria Genètica i Processos Biotecnològics (OB)*

Ampliació de Genètica (OB)

Quart curs:

Genètica Humana i Bioquímica Clínica (OB)

Biotecnologia Microbiana (OB)

Biologia de Sistemes (OB)*

Biomaterials (OB)

Pràctiques Externes (PE) (1)

Treball de Final de Grau (TFG) (1)

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Menció en Bioquímica Agroalimentària

Fisiologia Vegetal (OB)

Ampliació de Genètica (OB)

Bioquímica Ambiental (OP)

Bioquímica Vegetal (OP)*

Bioquímica Agroalimentària (OP)*

Optatives:

Garantia de Qualitat i Gestió del Laboratori Químic (OP)

Bioquímica Ambiental (OP)

Modelització en Bioquímica (OP)

Bioquímica Agroalimentària (OP)*

Bioprocessos Industrials (OP)

Bioquímica Vegetal (OP)*

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1 Per a poder matricular-se de les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat almenys 144 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB)/ formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus