Organització dels estudis

15/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits 

PRIMER CURS

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Introducció a l'Administració d'empreses (FBB)

Introducció a la Microeconomia (FBB)

Matemàtiques I (FB)

Matemàtiques de les Operacions Financeres (FBB)

Introducció a la Macroeconomia (FBB)

Matemàtiques II (FB)

Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa (OB)

Constitució, Sistema de Fuentes I Drets Fonamentals (FBB)

Teoria del Dret i Introducció al Dret Civil (OB)

Una assignatura a triar entre:

  • Història del Dret (FBB)
  • Dret Romà (FB)
  • Dret Eclesiàstic de l'Estat (FB)

SEGON CURS

Comptabilitat Financera (OB)

Dret Internacional Públic (OB)*

Institucions i Dret de la Unió Europea (OB)*

Economia Espanyola i Mundial (OB)

Fonaments de Màrqueting (OB)

Microeconomia (OB)

Dret Administratiu. Part General (FB)

Dret Penal I: Part General (OB)

Obligacions i Contractes (OB)

Organització Constitucional de l'Estat (OB)

TERCER CURS

Direcció Financera (OB)

Direcció d'empreses (OB)

Macroeconomia (OB)

Drets Reals (OB)

Anàlisi d'Estats Financers (OB)

Mètodes Quantitatius (OB)

Introducció al Dret Processal (OB)

Dret Mercantil I (OB)

Dret de Família i Successions (OB)

Dret Penal II: Part Especial (OB)

Dret Administratiu. Part Especial (OB)

QUART CURS

Fonaments d'Econometria (OB)

Comptabilitat de Costos (OB)

Anàlisi i Formulació d'Estratègies Empresarials (OB)

Màrqueting Operatiu (OB)

Dret Processal Civil (OB)

Dret Mercantil II (OB)

Direcció de Recursos Humans (OB)

Direcció d'Operacions (OB)

Implantació d'Estratègies Empresarials (OB)

Dret Processal Penal (OB)

Dret Financer I (OB)

Dret Mercantil III (OB)

CINQUÈ CURS

Anglès per a l'Empresa (OB)*

Tècniques de Vendes (OB)

Disseny i Canvi Organitzatiu (OB)*

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Recerca de Mercats (OB)

Gestió de Sistemes d'Informació en Organitzacions (OB)

Filosofia del Dret (FB)

Dret Internacional Privat (OB)*

Dret Financer II (OB)

Dret del Treball i de la Seguretat Social (OB)

SISÈ CURS

Pràctiques Externes (PE)

Treball de Final de Grau (TFG ADE)*

Treball de Final de Grau (TFG Dret)*

 

OPTATIVES

Gestió de Canals de Distribució (OP)

Màrqueting Social i Polític (OP)

Direcció de Vendes (OP)

Promoció Comercial (OP)

Màrqueting Internacional (OP)

Sociologia de l’Empresa (OP)

Comportament Organitzatiu (OP)

Gestió de la Qualitat (OP)

Creació d’Empreses (OP)

Direcció de la Innovació a l’Empresa (OP)

Dinamització de Recursos Humans (OP)

Anàlisi Industrial i Xarxes d’Empreses (OP)

Pla d'estudis complet doble grau Administració d'Empreses i Dret - 2017 (.pdf)


Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

*Docència en anglès

 

Informació proporcionada per: InfoCampus