10/07/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Segons la directriu oficial, marcada per l'Ordre ECI/3858/2007 de 27 de desembre, el Màster té una estructura bàsica de 60 crèdits ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores) dividits en dos mòduls: un de general i comú a totes les especialitats, amb un total de 20 crèdits, i un altre mòdul de 40 crèdits en el qual es treballarà per especialitats, i inclourà el Pràcticum i el Treball de Final de Màster.

Assignatures del mòdul general (20 crèdits, 8 hores presencials per crèdit):

 • Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (6 crèdits)
 • Processos i contextos educatius (6 crèdits)
 • Societat, família i educació (6 crèdits)
 • SIM Institut (2 crèdits)

Assignatures del mòdul específic (24 crèdits, 8 hores presencials per crèdit):

 • Complements per a la formació disciplinar (8 crèdits)
 • Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a l'especialitat (8 crèdits)
 • Innovació i Investigació Educativa (8 crèdits)

Pràcticum (10 crèdits, 200 hores presencials)

Treball de Final de Màster (6 crèdits)

Les especialitats que es troben activades a la Universitat Jaume I són:

 • Ciències Experimentals i Tecnologia. Optativitat: Física i Química, Ciències Naturals i Tecnologia i Informàtica.
 • Formació Professional. Optativitat: Branca administrativa. També es recomana aquesta especialitat per al qui vulga exercir com a professorat d'Economia a Batxiller.
 • Ciències Socials i Humanitats. Optativitat: Geografia i Història.
 • Llengua i Literatura i Ensenyaments d'Idiomes. Optativitat: Anglès, Espanyol i Català.
 • Matemàtiques.
 • Música.
 • Arts Plàstiques.
 • Educació Física.

Aquelles especialitats que compten amb optativitat divideixen cada matèria de 8 crèdits del mòdul específic en dues matèries de 4 crèdits: una obligatòria d'especialitat i una altra corresponent a l'optativitat que es cursa.

Els continguts i tota la informació poden consultar-se en www.sia.uji.es.

Informació proporcionada per: InfoCampus