Criteris d'admissió

05/10/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els perfils i formació prèvia que es consideren més adequats per a superar amb èxit el programa de Màster són: llicenciat/a, diplomat/a i graduat/a en Psicologia, Dret, Treball social, Graduat social, Educació social, Criminologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Magisteri, Sociologia, Antropologia, Humanitats Medicina i Infermeria. No obstant això, el Màster està obert a altres perfils acadèmics i professionals, sempre que mostren interès, experiència prèvia o activitat professional vinculada amb els interessos formatius del màster.

El sistema d'admissió i els criteris de valoració de mèrits tindran en compte l'expedient acadèmic en la titulació de procedència i altres formacions que acredite, i l'experiència professional i investigadora dels aspirants. A més, els alumnes realitzaran una entrevista amb membres de la Comissió de Titulació en la qual tindran l'oportunitat de mostrar la seua motivació per a cursar el màster, la vinculació del màster amb la seua trajectòria acadèmica i professional i el grau en què el màster els pot ajudar per a complir el seu projecte de futur.

Els ítems que són objecte de valoració en la fase d'admissió són:

1) Expedient (50%)
2) Experiència professional (10%)
3) Experiència investigadora (10%)
4) Formació complementària (10%)
5) Carta de presentació (tindrà caràcter prioritari) (20%)

En l'admissió de l'alumnat amb títols a l'estranger i amb alumnes amb necessitats educatives s'actuarà tal com es disposa en el Reial decret 1393/2007.

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Intervención y Mediación Familiar

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

  1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
  2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
  3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

NOVETAT IMPORTANT (Preinscripcions Segona Fase): El dia 7 de setembre finatliza la segona fase de preinscripció i el dia 11 de setembre, el màster publicarà en el apartat de novetats de la web http://www.masterfamilia.uji.es/  el llistat d'alumnat admès i exclòs de la 2ª fase de preinscripció,  ja que la presentació del màster és el dia 18 de setembre i considerem molt important que les persones tinguen constància del seu estat abans d'aquesta data, amb independència de la data oficial de publicació de dita llistada, el 16 d'Octubre. D'aquesta forma l'alumnat admès podrà incorporar-se amb normalitat el mateix dia 18 de setembre a la presentació del màster i a l'inici de les classes.

Informació proporcionada per: InfoCampus