Organització dels estudis

16/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits 

Primer curs

Teoria de l’Educació (FBB)

Organització Educativa (FB)

Psicologia de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (FBB)

Didàctica i Desenvolupament Curricular (FB)

Fonaments de la Motricitat i les seues Implicacions Educatives en Educació Primària (OB)

Sociologia de l’Educació (FBB)

Història de l’Educació (FBB)

Llengua Espanyola (OB)

Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I (OB)

Llengua Anglesa (OB)*

Segon curs

Educació per a la Diversitat (FBB)

Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (FBB)

Trastorns del Desenvolupament (FBB)

Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària (FB)

Didàctica de les Matemàtiques I (OB)

Didàctica de l’Educació Física (OB)

Didàctica de la Llengua Espanyola (OB)

Música (OB)

Prácticum I (PE) 1**

Tercer curs

Didàctica de les Matemàtiques II (OB)

Didàctica de la Física i Química (OB)

Didàctica de les Ciències Socials: Geografia (OB)

Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa (OB)*

Creativitat i Didàctica de les Arts Visuals (OB)

Didàctica de l’Expressió Musical en Educació Primària (OB)

Prácticum II (PE) 2**

Optativa 1 (OP)

Quart curs

Didàctica de les Ciències Naturals (OB)

Didàctica de les Ciències Socials: Història (OB)

Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana (OB)

Educació en Arts Visuals: Ensenyament i Aprenentatge Creatiu (OB)

Prácticum III (PE) 3**

-Educació Primària-

-Menció Música-

-Menció Educació Física-

-Menció Anglès-

Treball de Final de Grau (TFG) 4

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

 

Menció en Música:

Música (OB) 6 crèdits ECTS (2n curs)

Didàctica de l’Expressió Musical en Educació Primària (OB) 6 crèdits ECTS (3r curs)

Agrupacions Instrumentals (OP) 6 crèdits ECTS (3r curs)

L'Aprenentatge de la Música en Educació Primària (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Música i Noves Tecnologies (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Pràcticum III (menció Música) (OP) 18 crèdits ECTS (4t curs)

 

Menció en Educació Física:

Fonaments de la Motricitat i les seues Implicacions Educatives en Educació Primària (OB) 6 crèdits ECTS (1r curs)

Didàctica de l'Educació Física (OB) 6 crèdits ECTS (2n curs)

Iniciació Esportiva en Educació Primària (OP) 6 crèdits ECTS (3r curs)

Activitat Física i Salut en Educació Primària (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Recursos de Didàctica de l'Educació Física per a Educació Primària (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Pràcticum III (menció Educació Física) (OP) 18 crèdits ECTS (4t curs)

 

Menció en Anglès5:

Llengua Anglesa (OB) 6 crèdits ECTS (1r curs)

Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa (OB) 6 crèdits ECTS (3r curs)

Didàctica de les Habilitats Lingüístiques en Llengua Anglesa (OP) 6 crèdits ECTS (3r curs)

Didàctica de la Competència Comunicativa en Llengua Anglesa (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Disseny de Tasques i Explotació de Recursos i Materials per a l'Aula de Llengua Anglesa (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Pràcticum III (menció Anglès) (OP) 18 crèdits ECTS (4t curs)

 

OPTATIVES

Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Religió, Cultura i Valors

Formes de Vida i Paisatges Històrics

El Laboratori Escolar en Ciències

Taller de Ceràmica Artística per a Educació Primària

Taller de Matemàtiques

Innovació Educativa des de la Investigació-Acció

Innovació Educativa i Creació Artística en Arts Visuals

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es

1 Per a cursar el Pràcticum I s'ha d'haver superat el 80% de crèdits de primer curs del grau i s'ha d'acreditar el nivell B1 o equivalent de català.

2 Per a cursar el Pràcticum II s'ha d'haver superat el Pràcticum I i haver superat el 80% de crèdits de primer i segon curs del grau.

3 Per a cursar el Pràcticum III s'ha d'haver superat el Pràcticum II i haver superat el 80% de crèdits dels tres primers cursos del grau.

4 Per a cursar el Treball de final de grau s'ha d'haver superat el Pràcticum II.

5 Per a cursar el Practicum III (Menció Anglès) s'ha d'acreditar el nivell B2 d'anglès.

Per a tramitar el títol de Graduat o Graduada en Mestre/a d'Educació Primària per la Universitat Jaume I s'ha d'acreditar el nivell C1 de català i el nivell B1 d'una llengua estrangera.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.


- Es pot iniciar l'obtenció de la DECA (declaració eclesiàstica de competència acadèmica) si es cursa l'assignatura optativa Religió, Cultura i Valors i posteriorment es realitzen els cursos de postgrau corresponents

- Per a obtenir, en finalitzar el grau, els nivells d'anglès que preveu la normativa d'accés a la funció pública, l'UJI posa a disposició de l'estudiantat cursos de formació i proves d'acreditació d'idiomes que permeten garantir aquest nivell, necessari en el món laboral de l'ensenyament.

Informació proporcionada per: InfoCampus