Perfil d’ingrés

19/11/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El perfil del futur estudiant del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, donades les seues característiques particulars i l'amplitud d'eixides professionals, és recomanable que siga el d'un estudiant motivat i interessat a desenvolupar la seua futura carrera professional en tasques de planificació, direcció i avaluació de l'activitat física i de l'esport en, almenys, alguns dels diferents camps d'activitat laboral següents:

  • Rendiment esportiu.
  • Educació Física.
  • Activitat Física en relació amb la qualitat de vida i la salut.
  • Gestió de recursos, instal·lacions i programes d'activitat física i esport.
  • Recreació, turisme i oci esportiu.

Cal afegir que, l'estudiantat que desitge cursar aquests estudis haurà de tindre una actitud positiva cap a la pràctica de l'activitat física i esportiva, ser dinàmic, capacitat d'adaptació, de resolució de problemes, iniciativa, predisposició per al treball en grup i habilitats comunicatives.

Igualment és convenient que aquest estudiantat tinga unes capacitats motrius bàsiques adequades que els permeta experimentar i assimilar aprenentatges en un marc d'activitats d'ensenyament que requereixen d'un esforç físic moderat.

Informació proporcionada per: InfoCampus