UJI

Informació personal

ROIG ALBIOL, ANA ISABEL
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus I
 • Vocal
 • Membre del grup d'investigació DIMATHEX - Didàctica de la Matemàtica i Didàctica de les Ciències Experimentals
 • HC2410DD - (964 729893)
 • roiga@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Ana Isabel Roig Albiol


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 12:30 14:00 09-09-2019 22-01-2020
  Divendres 12:30 14:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 14:30 17:30 24-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Ana Isabel Roig Albiol


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MP1025 - PR3 Divendres 11:01 12:30 13-09-2019 07-02-2020
  MP1025 - PR4 Divendres 09:30 11:00 13-09-2019 07-02-2020
  MP1025 - TE3 Dilluns 09:31 11:00 09-09-2019 03-02-2020
  MP1025 - TE4 Dilluns 11:01 12:30 09-09-2019 03-02-2020

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MP1806 - PR3 Dimarts 11:30 13:00 03-03-2020 05-05-2020
  MP1806 - PR3 Dimecres 13:00 14:30 04-03-2020 06-05-2020
  MP1806 - PR4 Dimarts 13:00 14:30 03-03-2020 19-05-2020
  MP1806 - PR4 Dimecres 11:30 13:00 04-03-2020 20-05-2020
  MP1806 - TE2 Dimecres 09:30 11:00 04-03-2020 20-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MP1025 - Didàctica de les Matemàtiques III Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària
  MP1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1806 - Didàctica de les Matemàtiques I Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)