Departament d'Educació

Última modificació: 07/06/2016 | Font: EDU

El Departament d’Educació naix l’any 1991 com a resultat de la creació de la Universitat Jaume I de Castelló i en ell s’integren quasi totes les àrees de coneixement de l’Escola Universitària de Professorat d’EGB. En l’actualitat els seus professors imparteixen fonamentalment la docència en els Graus de Mestre/a en Educació Infantil i Educació Primària i els Màsters Universitaris d’Educació Secundària, Psicopedagogia i Didàctica de la Música.

La seua història està vinculada directament a l’aparició dels estudis de mestre a Castelló de la Plana. El dia 16 de maig de l'any 1900, després d'un intent anterior que va fracassar (1842?-1847), es va constituir definitivament el claustre de professores de la Escuela Elemental de Maestras. Paral·lelament al creixement del nombre d'estudiants els estudis de mestre van pelegrinar successivament des de la ubicació inicial de l'edifici del Convent de les Monges Clarisses del carrer Major (1900-1916), l'ala sud-est de l'Institut Francesc Ribalta (1916-1960), l'edifici de les Escoles del Magisteri del carrer d'Herrero (1960-1996), el Campus de la Carretera de Borriol (1996-2002), fins a ubicar-se finalment, a l'estiu de l'any 2002, dins l’actual edifici de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

 

Contacte

 

Departament d'Educació

Facultat de Ciències Humanes i Socials

Universitat Jaume I

Av. Vicent Sos Baynat, s/n

12071 Castelló de la Plana (Espanya)

Telèfons: + 34 964 72 96 81 / 82

Fax: + 34 964 72 92 64

Adreça electrònica: adm-edu@uji.es

Informació proporcionada per: Departament d'Educació
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16