UJI

Informació personal

CUESTAS OLIVARES, JUAN CARLOS
 • Professor/a Visitant
 • Dep. d'Economia - Economia Aplicada
 • Secretari/ària de departament
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau
 • Membre del grup d'investigació Anàlisi Econòmica: Aplicacions d’Economia Industrial i Internacional
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI D'ECONOMIA INTERNACIONAL
 • JC1216DD - (964 728611)
 • cuestas@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-7313-2157

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Juan Carlos Cuestas Olivares


  Primer semestre

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 15:00 17:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dimecres 13:00 14:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Juan Carlos Cuestas Olivares


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1046 - PR1 Dilluns 11:00 14:00 27-01-2020 04-05-2020
  AE1046 - PR1 Dilluns 12:00 15:00 09-03-2020 30-03-2020
  AE1046 - PR2 Dilluns 12:00 15:00 23-03-2020 06-04-2020
  AE1046 - PR2 Dilluns 11:00 14:00 03-02-2020 11-05-2020
  AE1046 - SE1 Dilluns 14:00 15:00 20-04-2020 27-04-2020
  AE1046 - SE2 Dilluns 20:00 21:00 20-04-2020 27-04-2020
  AE1046 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 27-01-2020 11-05-2020
  AE1046 - TE1 Dilluns 11:00 12:00 09-03-2020 06-04-2020
  AE1046 - TU1 Dilluns 14:00 15:00 04-05-2020 11-05-2020
  AE1046 - TU3 Dilluns 20:00 21:00 04-05-2020 11-05-2020
  FC1046 - PR1 Dimecres 10:00 11:00 20-05-2020 20-05-2020
  FC1046 - PR1 Dimecres 09:00 11:00 26-02-2020 13-05-2020
  FC1046 - PR2 Dimecres 11:01 12:00 20-05-2020 20-05-2020
  FC1046 - PR2 Dimecres 11:00 13:00 26-02-2020 13-05-2020
  FC1046 - PR3 Dimecres 17:00 19:00 26-02-2020 13-05-2020
  FC1046 - PR3 Dimecres 17:01 18:00 20-05-2020 20-05-2020
  FC1046 - SE1 Dimarts 11:00 12:00 19-05-2020 19-05-2020
  FC1046 - SE3 Dimarts 17:00 18:00 19-05-2020 19-05-2020
  FC1046 - TU1 Dimarts 12:00 13:00 19-05-2020 19-05-2020
  FC1046 - TU3 Dimarts 18:00 19:00 19-05-2020 19-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1046 - Migracions i Globalització Grau en Administració d'Empreses
  EC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Economía
  FC1046 - Migracions i Globalització Grau en Finances i Comptabilitat

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Ponències a congressos


  • Real exchange rate misalignments in CEECs: Have they hindered growth?
  • Juan Carlos Cuestas Olivares, P. Regis, E. Mourelle. XX Jornadas de Economía Internacional / XX Conference of International Economics. Granada (Espanya). 27-06-2019. Científic. 2019.

  • La paridad del poder adquisitivo en los Países Terceros Mediterráneos
  • María Amparo Camarero Olivas, Juan Carlos Cuestas Olivares, Javier Ordóñez Monfort. VII Encuentro de Economía Aplicada. Vigo. 03-06-2004. Científic. 2004.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • El papel de los términos de intercambio de los productos básicos en la determinación del tipo de cambio real en los Países Terceros Mediterráneos
  • Juan Carlos Cuestas Olivares. Universidad Complutense de Madrid. 15-02-2005.

  • The role of commodities in determining the real exchange rates of Mediterranean countries
  • Juan Carlos Cuestas Olivares. School of Economics at Nottingham University. 20-09-2004.