UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

CUESTAS OLIVARES, JUAN CARLOS
 • Personal investigador distingit
 • Dep. d'Economia - Economia Aplicada
 • Secretari/ària de departament
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau
 • Membre del grup d'investigació Anàlisi Econòmica: Aplicacions d’Economia Industrial i Internacional
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI D'ECONOMIA INTERNACIONAL
 • JC1263DD - (964 728611)
 • cuestas@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-7313-2157

 • Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1046 - Migracions i Globalització Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  EC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Economía
  FC1046 - Migracions i Globalització Grau en Finances i Comptabilitat
  SRR006 - Macroeconometria (Macroeconometrics) Màster Universitari en Economia
  TU0943 - Prácticas Externas Grado en Turismo
  TU0944 - Trabajo de Final de Grado Grado en Turismo  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Ponències a congressos


  • Real exchange rate misalignments in CEECs: Have they hindered growth?
  • Juan Carlos Cuestas Olivares, P. Regis, E. Mourelle. XX Jornadas de Economía Internacional / XX Conference of International Economics. Granada (Espanya). 27-06-2019. Científic. 2019.

  • La paridad del poder adquisitivo en los Países Terceros Mediterráneos
  • María Amparo Camarero Olivas, Juan Carlos Cuestas Olivares, Javier Ordóñez Monfort. VII Encuentro de Economía Aplicada. Vigo. 03-06-2004. Científic. 2004.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • El papel de los términos de intercambio de los productos básicos en la determinación del tipo de cambio real en los Países Terceros Mediterráneos
  • Juan Carlos Cuestas Olivares. Universidad Complutense de Madrid. 15-02-2005.

  • The role of commodities in determining the real exchange rates of Mediterranean countries
  • Juan Carlos Cuestas Olivares. School of Economics at Nottingham University. 20-09-2004.

  Comités de congresos


  • Javier Ordóñez Monfort, Ana Maria Cuadros Ramos, Juan Carlos Cuestas Olivares. XXI Jornadas de Economía Internacional /Conference on International Economics. Toledo (Espanya). 24-09-2020. Científic.