UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

INSTITUT INTERUNIVERSITARI D'ECONOMIA INTERNACIONAL 

Filtrar publicacions i projectes

Publicacions científiques dels membres del institut

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)
Edició de monogràfics
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)