UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Economía Internacional: Estructura de Mercado y Competitividad, Comercio y Movilidad de Factores

Comerç internacional, fixació estratègica de preus, mobilitat de factors, fluxos migratoris i comerç, inversió directa estrangera i EMN, decisió d’entrada i eixida de mercats internacionals, productivitat i competitivitat internacional, localització espacial de l’activitat econòmica, clústers, economia de la salut.

Codi del grup: 040

Coordinació
Orts Ríos, Vicente
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES
Departament
Dep. d'Economia
Personal investigador Dedicació al grup
Alama Sabater, María Luisa 50 %
Alguacil Marí, María Teresa 100 %
Balaguer Coll, Jacinto 100 %
Cantavella Jordá, Manuel 100 %
Cuadros Ramos, Ana Maria 100 %
Cuestas Olivares, Juan Carlos 100 %
Jiménez Fernández, Eduardo 50 %
Martín Montaner, Joan Antoni 100 %
Pernias Cerrillo, José Carlos 100 %
Ripollés Piqueras, Jordi 100 %
Suárez Burguet, Celestino 100 %

Línies d'investigació

 • Economia Internacional:
  • Comerç i creixement.
  • Estratègia de fixació de preus.
  • Comerç internacional i mobilitat de factors.
  • Inversió directa estrangera i creixement.
  • Localització espacial de l’activitat econòmica.
 • Macroeconomia i finances internacionals:
  • Inversió directa estrangera i creixement.
  • Determinació dels tipus de canvi i efectes de la seua variabilitat.
  • Diferencials de productivitat, inflació i competitivitat.
  • Estructures de mercat, rendiments a escala i productivitat en la indústria espanyola.
 • Investigació en economia de la salut:
  • Farmacologia.
  • Investigació de resultats en salut.
  • Anàlisi de mercats.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Estudis de prospecció inicial de mercats exteriors.
 • Anàlisis dels factors de competitivitat de sectors industrials.
 • Anàlisis del potencial de mercat de diferents àrees geogràfiques i empreses.
 • Anàlisis de la incidència dels diferencials de productivitat en la competitivitat.
 • Oportunitat de desenvolupament i investigacions a la indústria farmacèutica.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)