UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Anàlisi Econòmica: Aplicacions d’Economia Industrial i Internacional

Desenvolupament econòmic, migració, IED, multinacionals, heterogeneïtat de les empreses, sofisticació de les exportacions, xarxes de producció internacionals, economia urbana, sostenibilitat, efectes espacials i sectorials, productivitat esbiaixada en habilitats, R + D, innovació, competitivitat a Europa, integració Europea, Compte corrent i deute extern, tipus de canvi real, eficiència energètica, pràctiques de fixació de preus, promoció de competència, eficiència econòmica, predicció econòmica i empresarial, econometria de sèries temporals, econometria de dades de panell, econometria espacial, matching learning, mètriques difuses, pseudo-mètriques, quasi-mètriques, grafos

Codi del grup: 040

Coordinació
Orts Ríos, Vicente
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES
Departament
Dep. d'Economia
Personal investigador Dedicació al grup
Balaguer Coll, Jacinto 100 %
Cantavella Jordá, Manuel 100 %
Cuadros Ramos, Ana Maria 100 %
Cuestas Olivares, Juan Carlos 100 %
Martín Montaner, Joan Antoni 100 %
Pernias Cerrillo, José Carlos 100 %
Ripollés Piqueras, Jordi 100 %
Suárez Burguet, Celestino 50 %

Línies d'investigació

 • Impacte de factors espacials i sectorials en la localització de les empreses multinacionals
 • Efecte de les inversions, exportacions i importacions tecnològiques en la productivitat de les empreses i en l'ocupació qualificada
 • Determinants dels fluxos migratoris a nivell local a la Unió Europea
 • Les economies en transició europees i les xarxes internacionals de producció
 • Competitivitat a Europa
 • Compte corrent i sostenibilitat del deute extern
 • Economia dels tipus de canvi reals
 • Atur i shocks de productes bàsics a Europa
 • Emprenedoria, gènere i migracions
 • Innovació, migració i inversió estrangera directa
 • Migració, IED i gènere
 • Qualitat institucional i eficiència energètica
 • Determinants d'estalvi en el consum de combustibles fòssils
 • Avaluació de polítiques de competència en el mercat energètic
 • Anàlisi de polítiques de descarbonització
 • Estimació i promoció de la demanda de turisme

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Aquesta investigació proporcionarà als empresaris, institucions governamentals i agents locals les eines adequades per a avaluar els beneficis i inconvenients de les diferents mesures respecte als resultats de la planificació local. Anàlisi i visualització de dades, aprenentatge autònom a través d'algorismes, ús del “matching learning” per a la prospectiva econòmica

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)