investigacio detall investigacio

CAMINA - Cadenes globals de valor, migracions, innovació i adaptació al canvi climàtic

Coordinació:

Dep. d'Economia

Nombre de doctors: 8

Àrees d'aplicació:

• Identificació de les causes i conseqüències dels moviments migratoris externs i interns i la seua relació amb l’heterogeneïtat individual. • Estudi de la qüestió de gènere en els moviments migratoris (feminització de la migració). • Anàlisi del fenomen de la diàspora de població jove amb un nivell elevat educatiu als països receptors (Brain drain) • Caracterització de les externalitats tecnològiques derivades de la immigració altament qualificades • Cadenes globals de valor i divisió internacional del treball. • Adaptació al canvi climàtic en un món globalitzat. • Innovació, canvi tecnològic i mercat de treball