UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

LORENZO VALENTÍN, GIL
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Representant CIT
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació DIMATHEX - Didàctica de la Matemàtica i Didàctica de les Ciències Experimentals
 • HC2431DD - (964 729794)
 • valentin@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-2812-5740
 • Ressenya Personal

  Sóc Gil Lorenzo Valentín, Personal Docent i Investigador a temps complet i indefinit de l'àrea de Didàctica de la Matemàtica, departament d'Educació, d'aquesta universitat. Sóc llicenciat en matemàtiques per la Universitat de València i doctor en matemàtiques per la Universitat Jaume I, en el programa de doctorat de mètodes matemàtics.

  He exercit com a docent en secundària, especialitat de matemàtiques, en el període 1995-2010, on sóc funcionari de carrera en exedència per ocupar plaça en altre cos de l'administració pública. He exercit docència universitària des del 1998 fins l'actualitat, en els departaments de Matemàtiques (àrea Estadística i Investigació Operativa, on vaig fer el doctorat) i en el d'Educació i Didàctiques Específiques (àrea de Didàctica de la Matemàtica) de la UJI.

  He participat en diferents grups d'investigació, projectes d'investigació, tinc publicacions en investigació, participació en congressos i l'elaboració de materials docents. Actualment coordine els grups d'Investigació DIMATHEX i d'Innovació Docent INMATHEX.

   

   

   

   

   


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1856 - Prácticum III Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1837 - Taller de Matemàtiques Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)
  MP1856 - Prácticum III (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  SAP504 - Aprenentatge i Ensenyament de la Matemàtica Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP508 - Pràcticum (Matemàtiques) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP509 - Treball de Final de Màster (Matemàtiques) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Aplicación móvil para geometría del bachillerato
  • Michael Soler, Gil Lorenzo Valentín. 2019. Autoria. Docent. ISBN 9786139436583. (Espanya). Ed. Editorial Académica Española.

  • Pautes per a elaborar el Treball Final de Grau al Grau de Mestre i Mestra d’Educació Primària
  • Arecia Aguirre García Carpintero, Ana Doménech Vidal, María Lidón Moliner Miravet, Alberto Cabedo Mas, Gil Lorenzo Valentín, Diego Moliner Urdiales, Lidon Monferrer Sales. 2018. Autoria. Docent. ISBN 9788417429430. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • La construcción del pensamiento matemático en educación infantil
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín. 2017. Autoria. Docent. ISBN 9788416546183. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • La construcció del pensament matemàtic en l’educació infantil
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín. 2016. Autoria. Docent. ISBN 9788416356959. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Guia breu de difusió centífica per a docents. Com publicar el meu treball?
  • Diego Moliner Urdiales, Arecia Aguirre García-Carpintero, Alberto Cabedo Mas, Ana Doménech Vidal, Gil Lorenzo Valentín, María Lidón Moliner Miravet. 2016. Autoria. Docent. ISBN 978841635652. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • La geometría y la estadística en el aula de primaria
  • Gil Lorenzo Valentín, Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano. 2015. Autoria. Docent. ISBN 9788416356317. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • La geometria i l’estadística en l’aula de primària
  • Gil Lorenzo Valentín, Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano. 2015. Autoria. Docent. ISBN 9788416356324. Castello de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Los Números Naturales en el aula de Primaria
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. 2014. Autoria. Docent. ISBN 9788469595657. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Els Nombres Naturals a l'aula de Primària
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. 2014. Autoria. Docent. ISBN 9788469595640. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Els nombres enters i racionals, les magnituds i la mesura a l'aula de primària
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín. 2014. Autoria. Docent. ISBN 9788469714423. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Los números enteros y racionales, las magnitudes y la medida en el aula de primaria
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín. 2014. Autoria. Docent. ISBN 9788469714430. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Abstract Book of the XXXIV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las VIII Jornadas de Estadística Pública (SEIO2013)
  • Jorge Mateu Mahiques, Pablo Gregori Huerta, Amelia Simó Vidal, María Victoria Ibáñez Gual, Pablo Juan Verdoy, Carlos Tarek Ayyad Limonge, J. González, F. Rodríguez, Gil Lorenzo Valentín. 2013. Edició. Científic. ISBN 9788480219570. Castellón de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Situacions d'aula III. Un projecte globalitzat sobre l'energia en sisé de primària (64)
  • Vicenta Altava Rubio, Francisco Gimeno Agost, Gil Lorenzo Valentín, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García. 2012. Autoria. Docent. ISBN 9788469536735. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  • Situacions d'aula II. Materials docents d'ús interdisciplinari
  • Vicenta Altava Rubio, Francisco Gimeno Agost, Gil Lorenzo Valentín, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García, Isabel M. Gallardo Fernández. 2010. Autoria. Docent. ISBN 9788469317921. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  • Rasgos en Procesos Puntuales Espaciales. Técnicas de Detección
  • Gil Lorenzo Valentín, Jorge Mateu Mahiques. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9783639159363. Saarbrücken, Germany. Ed. VDM Verlag Dr. Müller.

  • Temari Oposicions.Professors d'Ensenyament Secundari. Matemàtiques. Programació Didàctica
  • Amparo Monedero Mira, Gil Lorenzo Valentín. 2006. Autoria. Docent. ISBN 8469009400. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • Matemàtiques I.1r de Batxillerat
  • Amparo Monedero Mira, Gil Lorenzo Valentín. 2006. Autoria. Docent. ISBN 8469014218. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • Detección de rasgos en imágenes con ruido: Una aproximación con funciones LISA en procesos puntuales espaciales
  • Gil Lorenzo Valentín. 2005. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 8468941085. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Técnicas de aprendizaje combinadas de las TIC para mayores de 55 años
  • Patricia Torrijos Fincias, Irene Sentana Gadea, Gil Lorenzo Valentín, José Agustín Vericat Esteller, Ángela Joaquina Llanos Tojeiro, Miguel Ángel Medina Torres. Técnicas de aprendizaje combinadas de las TIC para mayores de 55 años. El proyecto europeo TICTAC+55. (Espanya). Ed. McGraw Hill Interamericana de España. 2020. ISBN 9788417979126. Docent.

  • La utilización de los cuestionarios Moodle para ayudar al alumnado en el estudio
  • Maria Santagueda Villanueva, Gil Lorenzo Valentín, Carmen Melchor Borja, Inmaculada C. Pérez Serrano. Metodologías, retos y Propuestas de Futuro en el Aprendizaje a lo Largo de la vida. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Diputació de Castelló. 2017. ISBN 9788461785711. Científic.

  • Políticas valencianas de calidad. Una aproximación en la Universidad Jaume I de Castellón
  • Gil Lorenzo Valentín. La formación inicial del profesorado de educación secundaria. Valencia. Ed. Tirant Humanidades. 2016. ISBN 9788416556670. Científic.

  • Els nombres naturals en la formació dels mestres
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Recerca d'elements teòrics i pràctis per a la formació dirigida i elaborada per professors de matemàtiques
  • Gil Lorenzo Valentín, María Jose Peris Cerdá, Teresa Maria Bort Martínez. Docència universitària: Avanços recents. I Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213426. Docent.

  Ponències a congressos


  • High-school mathematics teachers' experiences regarding teaching during COVID-19 lockdown in Spain
  • María Lidón Moliner Miravet, Francisco José Alegre Ansuategui, Gil Lorenzo Valentín. 15th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2021). Online (Espanya). 08-03-2021. Científic. 2021. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409276660.

  • 9th grade students' experiences regarding learning of mathematics during COVID-19 lockdown in Spain
  • María Lidón Moliner Miravet, Francisco José Alegre Ansuategui, Gil Lorenzo Valentín. 15th International Technology, Education and Development Conference (INTED2021). Online (Espanya). 08-03-2021. Científic. 2021. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409276660.

  • 9th Grade Students' Motivation Towards Mathematics Learning During COVID-19 Lockdown in Spain
  • María Lidón Moliner Miravet, Francisco José Alegre Ansuategui, Gil Lorenzo Valentín. 8th International Conference on Education and Education of Social Sciences. Istanbul (Turquia). 18-01-2021. Científic. 2021. Ed. International Organization Center of Academic Research (OCERINT). ISBN 9786050628616.

  • High-School Students' Difficulties on the Learning of Mathematics Due to COVID-19
  • María Lidón Moliner Miravet, Francisco José Alegre Ansuategui, Gil Lorenzo Valentín. 8th International Conference on Education and Education of Social Sciences. Istanbul (Turquia). 18-01-2021. Científic. 2021. Ed. International Organization Center of Academic Research (OCERINT). ISBN 9786050628616.

  • La UJI bajo una mirada matemática
  • Gil Lorenzo Valentín, Maria Santagueda Villanueva. II Jornada de investigación en innovación educativa. Red L'Hort-Ieducarts: Huerto y paisaje como herramienta educativa. Castelló de la Plana (Espanya). 13-09-2019. Científic. 2019.

  • Aplicación de las ciencias experimentales en nuestro entorno. La ruta científica como propuesta didáctica en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
  • Mireia Adelantado Renau, Gil Lorenzo Valentín. XXIV Jornadas de Fomento de la Investigación en Ciencias Humanas y Sociales / XXIV Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Castelló de la Plana (Espanya). 24-05-2019. Científic. 2019. ISSN 1139-5486.

  • Desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles destinada a Geometría (Matemáticas II)
  • Michael Soler Beatty, Gil Lorenzo Valentín. II Congreso Internacional Online del Uso de las TIC en la Sociedad, la Educación y la Empresa. Alcoy (Espanya). 21-01-2019. Científic. 2019. Ed. 3ciencias. ISBN 9788494998515.

  • Primera ruta matemática por la Universitat Jaume I
  • Maria Santagueda Villanueva, Gil Lorenzo Valentín. I Congreso Internacional de Docentes. Interdisciplinariedad y sostenibilidad a través de las artes. Castelló de la Plana (Espanya). 06-11-2018. Docent. 2018.

  • Propuesta didáctica de cómo dar entidad a los contenidos de matemáticas del aula de grado en maestro/a de primaria a partir de conocer los hechos históricos que los generaron
  • Gil Lorenzo Valentín, Maria Santagueda Villanueva. IV Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Matemática. Murcia (Espanya). 14-11-2017. Científic. 2018. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788494615047.

  • Effects of the methodology service-learning (sl) in the teaching of mathematics in a curriculum enrichment secondary education course
  • Pablo Juan Verdoy, M. Baldayo, Jesús Gil Gómez, Gil Lorenzo Valentín. International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona (Espanya). 03-07-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469737774.

  • H-Index of the teachers of mathematics in public univesities of Comunidad Valenciana in web of science
  • Maria Santagueda Villanueva, Gil Lorenzo Valentín. XXI Jornades de Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials/ XXI Jornadas de Fomento de la Investigación en Ciencias Humanas y Sociales. Castelló de la Plana (Espanya). 18-11-2016. Científic. 2016. ISSN 1139-5486.

  • Una experiencia innovadora en didáctica de las matemáticas
  • Carmen Melchor Borja, Maria Santagueda Villanueva, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. II Jornada de Experiencias de Inovación Educativa. Universitat Jaume I (Espanya). 13-07-2016. Docent. 2016.

  • Utilización de cuestionarios on line en la asignatura Didáctica de las matemáticas II en la Universitdad Jaume I de Castellón en el primer semestre del curso 2015-2016
  • Maria Santagueda Villanueva, Gil Lorenzo Valentín, Carmen Melchor Borja, Inmaculada C. Pérez Serrano. I Congreso Internacional de Tecnología e Innovación Educativa. Universidad Internacional de Valencia (Espanya). 24-02-2016. Científic. 2016.

  • Production indicators of the professors of mathematics education in public universities of valencian comunity in web of science
  • Maria Santagueda Villanueva, Gil Lorenzo Valentín. 8th World Conference on Educational Sciences (WCES-2016). Madrid (Espanya). 04-02-2016. Científic. 2016.

  • Algunas reflexiones sobre la didáctica de la resolución de problemas matemáticos
  • Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín, Inmaculada C. Pérez Serrano, María Sandra Peris Diago, Laura Peydró Pons, Maria Santagueda Villanueva, Juan Serrano Mata, Rafael Simó Sancho. XVI Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas (Matemáticas y creatividad: un mundo en construcción). Palma (Espanya). 02-07-2013. Científic. 2015. Ed. Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM). ISBN 9788460659853.

  • Creació d'un blog per a l'aula de primària i incrustació d'un Symbaloo amb recursos didàctics matemàtics
  • Rafael Simó Sancho, María Sandra Peris Diago, Gil Lorenzo Valentín, Manuel Alcalde Esteban. XI Jornades d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana: Matemàtiques 3.14. Universitat Jaume I. 07-03-2014. Docent. 2014.

  • A desing of an interdisciplinary educational project in higher education: Musical perception and heart rate
  • Alberto Cabedo Mas, Lidon Monferrer Sales, Gil Lorenzo Valentín. 5th World Conference on Educational Sciences (WCES 2013). Rome (Itàlia). 05-02-2014. Científic. 2014. ISSN 1877-0428.

  • An Educational Proposal on Interdisciplinary Education: The Fractal Geometry in Mathematics, Music and Biology
  • Lidon Monferrer Sales, Gil Lorenzo Valentín, Alberto Cabedo Mas. 5th World Conference on Educational Sciences (WCES 2013). Facoltà di Economia Sapienza Roma (Itàlia). 05-02-2013. Científic. 2014. ISSN 1877-0428.

  • Preparation and exploitation of digital resources in the settlement of trigonometrical problems
  • Marta Braulio Gonzalo, Pablo Juan Verdoy, Gil Lorenzo Valentín, J. Camarero. 6th International Conference of Education, Research and Innovation held (ICERI 2013). Sevilla. 18-11-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461638475.

  • The relation between spatial visualization and skills for geometry
  • Marta Braulio Gonzalo, Pablo Juan Verdoy, Gil Lorenzo Valentín, Jorge Camarero. 6th International Conference of Education, Research and Innovation held (ICERI 2013). Sevilla (Espanya). 18-11-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461638475.

  • La formación de un grupo de investigación docente: antecedentes y perspectivas
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín, Vicenta Altava Rubio, Isabel Maria Ríos García, Isabel M. Gallardo Fernández. XII Congreso Internacional de formación del profesorado (AUFOP 2012). La Educación como Elemento de Transformación Social. Universidad de Valladolid (Espanya). 22-11-2012. Científic. 2012. Ed. Universidad de Valladolid; AUFOP - GEEPP. ISBN 9788492850976.

  • La Formación Inicial de los Maestros de Educación Infantil. Una aproximación desde la realidad en Didáctica de las Matemáticas
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín. XII Congreso Internacional de formación del profesorado (AUFOP 2012). La Educación como Elemento de Transformación Social. Universidad de Valladolid (Espanya). 22-11-2012. Científic. 2012. Ed. Universidad de Valladolid; AUFOP - GEEPP. ISBN 9788492850976.

  • The heartbeat from an interdisciplinary education perspective
  • Alberto Cabedo Mas, Lidon Monferrer Sales, Gil Lorenzo Valentín, José María Peñalver Vilar. 4th World Conference on Educational Sciences (WCES-2012). Universidad de Barcelona (Espanya). 02-05-2012. Científic. 2012. ISSN 1877-0428.

  • La investigaicó al servei de la innovació docent: presentació d'un material d'ús interdisciplinari per a la formació de mestres
  • Isabel Maria Ríos García, Gil Lorenzo Valentín. Jornadas Interuniversitarias de Innovación Docente en Didáctica de la Lengua y Literatura. Universitat de Barcelona (Espanya). 10-02-2011. Científic. 2012. Ed. Universitat de Barcelona. ISBN 9788469541081.

  • Spatio-temporal analogues to LISA functions
  • Francisco Javier Rodríguez Cortés, Jorge Mateu Mahiques, Gil Lorenzo Valentín. VI International Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMA6). Guimaraes (Portugal). 12-09-2012. Científic. 2012. Ed. Universidade do Minho. ISBN 9789899793903.

  • La geometria, l'estadística, l'atzar i la probabilitat en la formació de mestres
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Els Nombres Enters i Racionals, les Magnituds i la Mesura en la formació de Mestres
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Docencia e investigación en formación de maestros. El papel de los materiales
  • Vicenta Altava Rubio, Inmaculada C. Pérez Serrano, Isabel Maria Ríos García, Francisco Gimeno Agost, Gil Lorenzo Valentín, Isabel Gallardo. II congrés Internacional de Didàctiques 2010. L'Activitat del Docent: Intervenció, Innovació, Investigació. Universitat de Girona. 03-02-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat de Girona. ISBN 9788484583059.

  • Spatial pattern classification for children with attention deficit
  • Gil Lorenzo Valentín, Jorge Mateu Mahiques. V International Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMAV). Santiago de Compostela. 30-06-2010. Científic. 2010. Ed. Unidixital. ISBN 9788493427283.

  • La formación inicial de los maestros en didàctica de las matemáticas a través de los materiales docentes
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín. II congrés Internacional de Didàctiques 2010. L'Activitat del Docent: Intervenció, Innovació, Investigació. Universitat de Girona. 03-02-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat de Girona. ISBN 9788484583059.

  • Sustracción llevando. Ayudas para construir el algoritmo estándar
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín, Laura Peydró Pons. XIV Jornadas para el aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas. Palacio de Congresos de Girona. 01-07-2009. Científic. 2009. Ed. Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM). ISBN 9788461423828.

  • Features detection in spatial point processes via cluster and MDS techniques
  • Gil Lorenzo Valentín, Jorge Mateu Mahiques, Emilio Porcu. Statistics for Spatio-Temporal Modelling. Proceedings of the 4th International Workshop on Spatio-Temporal Modelling. Alghero, Sardinia (Itàlia). 24-09-2008. Científic. 2008. Ed. Editrice Democratica Sarda (EDES). ISBN 8860250986.

  • Local second-order characteristics for spatial point-based features detection
  • Jorge Mateu Mahiques, Gil Lorenzo Valentín. IX Spanish Symposium on Pattern Recognition and Image Analysis. Benicàssim (Espanya). 16-05-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213507.

  • Recerca d'elements teòrics i pràctis per a la formació dirigida i elaborada per professors de matemàtiques
  • María del Pilar Orús Báguena, María Jose Peris Cerdá, Gil Lorenzo Valentín, Irene Pitarch, Teresa Maria Bort Martínez. I Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana (Espanya). 01-03-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213426.

  • Detectión of Spatial Point Features in Images with Noise
  • Jorge Mateu Mahiques, Gil Lorenzo Valentín. First European Conference on Spatial and Computational Statistics. Ambleside, U.K.. 17-09-2000. Científic. 2000.

  • Searching for regions of varying spatial intensities in point processes
  • Gil Lorenzo Valentín, Jorge Mateu Mahiques. XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Vigo (Espanya). 04-04-2000. Científic. 2000. Ed. Universidade de Vigo. ISBN 8481581526.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • La tutoría entre iguales en matemáticas. Estado de la cuestión y análisis de su impacto en el rendimiento académico del alumnado de Educación Secundaria
  • Gil Lorenzo Valentín, Ana Isabel Maroto Sáez, María Lidón Moliner Miravet. Universidad de Valladolid (Espanya). Alegre Ansuategui, Francisco Jose. Num. Sobresaliente Cum Laude. 10-07-2020.

  Comités de congresos


  • Gil Lorenzo Valentín. II Jornada de investigación en Innovación Educativa. L'Hort-Ieducarts huerto y paisaje como herramienta educativa. Castelló de la Plana (Espanya). 13-09-2019. Docent.

  • Gil Lorenzo Valentín. II Jornada de investigación en Innovación Educativa. L'Hort-Ieducarts huerto y paisaje como herramienta educativa. Castelló de la Plana (Espanya). 13-09-2019. Docent.

  • Maria Santagueda Villanueva, Annarita Colasante, Inmaculada Bel Oms, Gil Lorenzo Valentín, Diego Víctor de Mingo López. II Congreso Internacional Online del Uso de las TIC en la Sociedad, la Educación y la Empresa. (Espanya). 21-01-2019. Científic.

  • Gil Lorenzo Valentín. II Jornades d'Orientació Professional i Inserció Laboral dels Graus en Mestre/a d'Educació Infantil i Primària. Castelló de la Plana (Espanya). 07-11-2017. Docent.

  • Gil Lorenzo Valentín. II Jornades Repensant la formació inicial de mestres: quin pràcticum volem?. Castelló de la Plana (Espanya). 26-09-2017. Docent.

  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Miguel Salvador Bauzà, Roberto Jose García Antolin, María Reina Ferrández Berrueco, María del Carmen Pellicer España, María Luisa Sanchiz Ruiz, Juan Andrés Traver Martí, María Lidón Moliner Miravet, Andrea Francisco Amat, Maria Lozano Estivalis, Miguel Juan Ortells Roca, Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro, María Paola Ruiz Bernardo, Tomás Segarra Arnau, Manuel Martí Puig, Juan Pedro Navarro García, Dolores Mallén Fortanet, Josep Cristià Linares Bayo, Mercedes Ventura Campos, Rosa Mateu Pérez, Joan Ortí Ferreres, Gil Lorenzo Valentín. XI Congreso Internacional, XXXI Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva: La Escuela Excluida. Universitat Jaume I (Espanya). 08-04-2014. Científic.

  • Gil Lorenzo Valentín. XXXIV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Castellón (Espanya). 10-09-2013. Científic.

  • Gil Lorenzo Valentín. XXXIV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Castellón (Espanya). 10-09-2013. Científic.

  • Gil Lorenzo Valentín. Olimpiadas provinciales 2010. Universitat Jaume I. 15-05-2010. Científic.

  • Gil Lorenzo Valentín. Olimpiadas autonómicas de matemáticas 2009. Benicarló. 06-06-2009. Científic.

  • Gil Lorenzo Valentín. Olimpiadas provinciales de matemáticas 2009. Les Alqueríes. 09-05-2009. Científic.

  • Gil Lorenzo Valentín. Olimpíades Matemàtiques 2008. Torreblanca. 10-05-2008. Científic.

  • Gil Lorenzo Valentín, Amparo Monedero Mira. VIII Jornades Matemàtiques de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi. Castelló. 25-04-2008. Científic.

  • Gil Lorenzo Valentín. Olimpíades Matemàtiques 2007. Onda (Castellón). 05-05-2007. Científic.

  • Gil Lorenzo Valentín. Olimpiadas Matemáticas de 2006. CP Santa Ägueda (Benicasim). 30-05-2006. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Gil Lorenzo Valentín. 2021 3C TIC.

  • Gil Lorenzo Valentín. 2020 3C TIC.

  • Gil Lorenzo Valentín. 2020 South African Journal of Education.

  • Gil Lorenzo Valentín. 2019 REVISTA EDUCACION.

  • Gil Lorenzo Valentín. 2018 3C TIC.

  • Gil Lorenzo Valentín. 2017 3C TIC.

  Apunts docents


  • Desarrollo del pensamiento matemático en la educación infantil (377)
  • Inmaculada C. Pérez Serrano, Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín. 2013. Universitat Jaume I.

  • Desenvolupament del pensament matemàtic en l'educació infantil (366)
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. 2012. Universitat Jaume I.

  • La Geometría, L'Estadística, l'Atzar i la Probabilitat en la formació de Mestres (354)
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. 2011. Ref. CS-290-2011. Universitat Jaume I.

  • La Geometría, la Estadística, el Azar y la Probabilidad en la Formación de Maestros
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. 2011. Ref. CS-306-2011. Universitat Jaume I.

  • Els nombres enters i racionals, les magnituds i la mesura en la formació dels mestres (329)
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. 2009. Ref. CS-264-2009. Universitat Jaume I.

  • Los números enteros y racionales, las magnitudes y la medida en la formación de los maestros (333)
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. 2009. Ref. CS-358-2009. Universitat Jaume I.

  • Los números naturales en la formación de maestros
  • Manuel Alcalde Esteban, Gil Lorenzo Valentín, Inmaculada C. Pérez Serrano. 2009. Ref. CS 271-2009.

  • Los números naturales en la formación de maestros (330)
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. 2009. Ref. CS-271-2009. Universitat Jaume I.

  • Els nombres naturals en la formació dels mestres
  • Manuel Alcalde Esteban, Inmaculada C. Pérez Serrano, Gil Lorenzo Valentín. 2008. Ref. CS 331-2008. Universitat Jaume I.