Seminari d'estiu | Xarxa Experta PEU-UJI

14/07/2022 | SASC
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Data i hora
Divendres, 15 de juliol de 2022 | De 10 a 18:30 h 

Títol
Seminari d'estiu | Xarxa Experta

Lloc
Convent de Sant Francesc, Viver

Descripció
L’UJI és una universitat molt implicada amb el seu territori amb diferents projectes que ha coordinat el SASC. Es tracta d’una relació centrada en la difusió i la promoció de la cultura, que ha generat un alt impacte de l’UJI al territori. Tanmateix, la vinculació de la nostra Universitat amb el territori de referència pot aprofundir-se promovent una expansió de la forma de treball del SASC a la resta d’àrees universitàries. Es tracta, en definitiva, de mobilitzar el coneixement que genera l’UJI per a que arribe al territori, però també, que el territori tinga l’oportunitat de mobilitzar coneixement i que l’UJI siga capaç captar-lo. Tot plegat es tracta d’aprofundir la relació mútua entre la Universitat i el territori d’una manera no instrumental, o no sols instrumental, sino participativa i empoderadora. 

Per a continuar avançant en el model de mobilització del coneixement, proposem el següent seminari de co-creació en el que participaran les membres del Seminari, professorat investigador i representants del teixit social implicat en els processos investigadors. 
 
Entitats
Universitat Jaume I i Ajuntament de Viver, amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana
 
Més informació i inscripcions
 
 
Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals