Participació de l'estudiantat en les enquestes de valoració sobre l'activitat docent del professorat. Curs 2021/22

15/11/2021 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

PARTICIPA!

enquestesgrau.uji.es          

enquestesmaster.uji.es

Qui hi participa?  Estudiantat matriculat en l’UJI en graus i màsters oficials.

Per què? Perquè els resultats de les enquestes serveixen per a introduir accions de millora educativa en l’UJI.

Quan?  La major part de les enquestes del primer semestre estaran actives del 23 de novembre al 23 de desembre de 2021. 

Com? enquestesgrau.uji.es / enquestesmaster.uji.es

Són anònimes? Totes les respostes són anònimes.

Què passa si no he anat a classe (presencial o virtual durant les últimes setmanes)? Explica el motiu i contesta amb l’opció NS/NC.

PMF Preguntes més freqüents

Més informació en http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/