Participació de l'estudiantat en les enquestes de valoració sobre l'activitat docent del professorat. Curs 2023/24

16/04/2024 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

PARTICIPA!

enquestesgrau.uji.es          

enquestesmaster.uji.es

Qui hi participa?  Estudiantat matriculat en l’UJI en graus i màsters oficials.

Per què? Perquè els resultats de les enquestes serveixen per a introduir accions de millora educativa en l’UJI.

Quan?  La major part de les enquestes del segon semestre estaran actives del 17 d'abril al 17 de maig de 2024. 

Com? enquestesgrau.uji.es / enquestesmaster.uji.es

Són anònimes? Totes les respostes són anònimes.

Què passa si no he anat a classe (presencial o virtual durant les últimes setmanes)? Explica el motiu i contesta amb l’opció NS/NC.

PMF: Preguntes més freqüents

Més informació en http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/