Centaures digitals, com col·laborar amb la Intel·ligència Artificial (IA) ens farà millors professionals

16/10/2023 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

No presencial (videoconferència amb Google Meet).

Dirigit a

PTGAS de l'UJI.

Competència/es a desenvolupar

Competències digitals.

Objectius

Conèixer l'impacte de la IA en les tasques de gestió del PTGAS.

Continguts

- La IA, amenaça o oportunitat?
- Impacte de la IA en els treballs i l'ocupació.
- Què és Xat GPT?
- Usos i aplicacions.
- Què puc fer jo com a PTGAS.

Durada

2 hores.

Participants

Màxim 25 persones.

Lloc

Videoconferència amb Google Meet.

Calendari

23 de novembre de 2023.

Horari

de 13 a 15 hores.

Professorat

José Luis Alonso Andreano (Facultat d'Empresarials de la Mondragon Unibertsitatea)

Termini d'inscripció

Del 17 d'octubre al 3 de novembre de 2023

Certificats

El personal admès que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores de l'activitat formativa, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'assistència.

Informació proporcionada per: Unitat de Formació i Innovació Educativa