Incidència de la nova normativa laboral en Universitats

26/09/2023 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'OIPEP, del Servei de Recursos Humans i de la Oficina d'Estudis

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques.

Objectius

1. Conèixer i reflexionar sobre els canvis més substancials o punts claus de la reforma laboral 2021.
2. Conèixer i aplicar el règim jurídic dels contractes de formació en alternança i per a l'obtenció de la pràctica professional.
3. Conèixer les implicacions de la nova Llei d'Ocupació en els serveis d'ocupació.
4. Valorar i conèixer les repercussions i aplicació de la recent normativa laboral en Universitats.

Continguts

1. Contracte formatiu en alternança i el contracte formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional.
2. Impacte de la Llei d'Ocupació en el servei d'ocupació.
3. Legislació laboral i el seu impacte i transcendència en les Universitats.

Durada

4 hores.

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Aula JB1008AA (Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques).

Calendari

24 i 31 d'octubre de 2023.

Horari

de 13 a 15 hores.

Professorat

Fernando Vicente Pachés i Inmaculada Ballester Pastor (Dep. de Dret del Treball i Seguretat Social de l'UJI)

Termini d'inscripció

Del 26 de setembre al 05 d'octubre de 2023.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Unitat de Formació i Innovació Educativa