UJI

Convocatòria ordinària de preinscripció

Documentació. Curs 2020/2021.

Última modificació: 30/06/2020 | Font: SGDE

Documentació

 • L’alumnat que ha realitzat les PAU a la Comunitat Valenciana a partir del curs 2011/12 i l’alumnat exempt de les PAU de 2017 que ha realitzat la preinscripció amb les claus proporcionades en les PAU o al correu electrònic indicat en la sol·licitud d'exempció, no ha de presentar la documentació d'accés.
 • Resta d’alumnat: en aquest cas s'ha d'emplenar la sol·licitud en línia i, a mes a mes, escanejar i pujar a l’assistent la documentació que acredite la seua via d’accés:
  • Alumnat de PAU d’anys anteriors als indicats en el paràgraf anterior o que no hagen utilitzat la clau PAU per formalitzar la preinscripció: document acreditatiu de la superació de les proves.
  • Alumnat de cicles formatius superiors o d’ensenyament superior d’arts plàstiques i disseny, o d’ensenyament superior esportiu: certificat de qualificacions i títol o depòsit de títol.
  • Majors 25, 40 o 45 anys: document acreditatiu de la superació de les proves.
  • Alumnat amb titulació universitària: certificat de notes i títol o depòsit de títol.
  • Alumnat de sistemes educatius estrangers: acreditació UNED.
  • Certificat de discapacitat, si escau.
  • Certificat d’esportistes en els casos en què es requereix.

Molt important
Els esportistes d’elit o d’alt rendiment de la Comunitat Valenciana no han de presentar cap documentació que ho acredite. Únicament ho han d’indicar en la sol·licitud.

Els esportistes d’elit o d’alt nivell de fora de la Comunitat Valenciana i les persones amb discapacitat, tant de la Comunitat Valenciana com d’una altra comunitat, han d'emplenar la sol·licitud en línia i, a mes a mes,  escanejar i pujar a l’assistent la documentació que acredite la circumstància indicada.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants