Matrícula no presencial Nou estudiantat de Màster universitari.

SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La matrícula es realitza en línia a l'adreça: matricula.uji.es amb el nom d'usuari i la contrasenya que es va utilitzar en la preinscripció.

Si no recordeu el nom d'usuari i/o la contrasenya podeu recuperar-los en aquest enllaç (En el termini de 24 hores com a màxim des de la sol·licitud, o el dia laborable següent si és dia festiu, rebreu un SMS amb instruccions per a recuperar el nom d’usuari i la contrasenya). 

 

Les persones admeses en cada una de les fases han de formalitzar la matrícula en els terminis establerts en el calendari de preinscripció i matrícula.

L’alumnat admès que tinga pendent de superar un màxim de 9 crèdits i el TFG pot realitzar una matrícula condicionada. No obstant això, en cap cas es pot obtindré el títol de màster si prèviament no s’ha obtingut el de grau. Aquest alumnat en el procés de matrícula ha de declarar:

  1. Que està matriculat i cursant estudis de grau.
  2. La relació d’assignatures pendents de superar per obtindre el títol i el nombre de crèdits.
  3. Que es compromet a acreditar l’obtenció del títol de grau
  4. Que es dona per informat i accepta que no obtindrà el títol de màster universitari si prèviament no ha obtingut el títol de grau.

L’estudiantat que no es matricule en el termini establert, perd el dret a la reserva de plaça inicialment assignada, que s’oferirà a l’alumnat de llista d’espera.


Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants