Documentació de matrícula Estudiantat de Grau de segon i posteriors cursos

SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’estudiantat de segon i posteriors cursos no ha de presentar cap documentació, excepte en el cas d'acreditació del dret a l’exempció o bonificació de taxes de matrícula.

La condició de família nombrosa, discapacitat o estar en situació d'exclusió social pot justificar-se en l'assistent de matrícula o en el següent enllaç.

Per a la justificació d’altres exempcions o bonificacions de taxes de matrícula, com les que s’exposen a continuació, s’ha d’aportar la documentació acreditativa vigent mitjançant el gestor de sol·licituds del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (SGDE) en l’apartat Aportació de documentació en matrícula de grau.

  • Família monoparental
  • Títol de família monoparental vigent.
  • Víctima de terrorisme
  • Certificat acreditatiu de víctima de terrorisme.
  • Víctima d’actes de violència sobre la dona
  • Resolució judicial.
  • Informe Ministeri Fiscal.
  • Atestat policial.
  • Certificat emés per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona.

El termini per a presentar documentació o justificar el dret a l'exempció o bonificació de taxes finalitza el 30 de setembre.

Si desitges domiciliar el pagament de la matrícula has d’indicar l’IBAN del compte on s’ha de carregar.

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants