Documentació de matrícula Estudiantat de Grau de segon i posteriors cursos

14/07/2021 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Curs 2021/22

L’estudiantat de segon i posteriors cursos no ha de presentar cap documentació, excepte en el cas d'acreditació del dret a l’exempció o bonificació de taxes de matrícula.

Cal aportar la documentació acreditativa vigent mitjançant un correu electrònic a negociat-grau@uji.es de les següents condicions:

  • Família monoparental.
  • Víctima de terrorisme.
  • Víctima d'actes de violència sobre la dona així com el fill o la filla menor de 25 anys a càrrec.

La condició de família nombrosa, discapacitat o estar en situació d'exclusió social pot justificar-se en l'assistent de matrícula o en el següent enllaç.

El termini per a presentar documentació o justificar el dret a l'exempció o bonificació de taxes serà el 31 d'octubre.

Si elegeix pagar l'import de la matrícula mitjançant domiciliació bancària haurà d’indicar un número de compte bancari (codi IBAN, entitat, sucursal, dígit de control i número de compte).

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants