UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SGDE
  • Sol·licitud de trasllat d'expedient amb estudis universitaris oficials de grau iniciats en una universitat espanyola

Sol·licitud de trasllat d'expedient amb estudis universitaris oficials de grau iniciats en una universitat espanyola

Taxes

Última modificació: 23/04/2019 | Font: SGDE

Pel reconeixement de crèdits s’ha d’abonar un 25% de l’import total de l’assignatura reconeguda.

En cas que sol·liciteu el canvi d'un grau cursat en l'UJI a un altre grau cursat en l'UJI adscrit a la mateixa branca de coneixement, no heu d’abonar les taxes de reconeixement de crèdits de caràcter bàsic. Aquesta exempció s’aplicarà per un únic canvi de titulació i en únic sentit, i no serà aplicable quan l’estudiant torne a la titulació en què es va matricular inicialment.

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants