Informació del Servei Central d'Instrumentació Científica relacionat amb la COVID-19

28/05/2020 | SCIC
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

INICI ACTIVITATS

Castelló, 18 de maig de 2020

Benvolguda usuària,
Benvolgut usuari,


El Servei Central d’Instrumentació Científica ha planificat una reactivació de l’activitat de suport a la investigació a més de les activitats de manteniment de l’equipament que s’han vingut fent durant tot aquest període de temps. 


La reactivació de l’activitat s’ha plantejat d’una manera gradual i progressiva, com indiquen les directrius de la Universitat a través de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental en el document “Desescalada i retorn gradual a la presencialitat”. La incorporació del personal serà gradual i en torns de treball que faciliten les mesures de distanciament. Aquest és el començament de l’activitat del SCIC cap a una nova normalitat, i hem de ser conscients, que per motius de seguretat, la forma de treballar del Servei no podrà ser la mateixa que uns mesos enrere.


Per aquest motiu, el temps de resposta per a la realització de les anàlisi serà major que el temps de resposta en condicions de treballs normals. De la mateixa forma, hi ha tècniques en les quals, per les seues característiques, i pel nombre limitat de personal tècnic, s’ha de continuar treballant en mode autoservei. No obstant això, ha sigut necessari restringir el nombre de franges horàries d’utilització i el nombre d’usuaris i usuàries que hi poden treballar per tal d’arribar a un compromís entre les necessitats dels grups d’investigació i, per damunt de qualsevol altra circumstància, garantir la seguretat del personal que treballarà en les instal•lacions del SCIC, tant del seu personal propi, com del personal investigador que faça ús de les seues instal•lacions.


A la pàgina web del SCIC es troben els protocols de treball adaptats a la nova situació per a cada una de les tècniques del Servei, que han sigut aprovats per l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental. En aquests s’indiquen les instruccions que han de seguir els usuaris i usuàries del SCIC, tant en els casos en què s’ha de deixar la mostra per a la seua anàlisi, com en els casos d’autoservei. Tot el personal que faça ús dels nostres serveis ha de seguir aquestes instruccions, per això és important que els grups d’investigació s’adapten a aquestes i les facen arribar a tots els seus membres.


Com a punts comuns de tots els protocols:

  • La comunicació amb el personal del Servei s’ha de fer per via telemàtica. 
  • Hi ha un nou protocol específic de recepció de mostres, i s’eliminen les sol•licituds en paper, aquestes s’han de fer de manera telemàtica. 
  • La persona que accedisca a l’edifici per a deixar mostres només ho pot fer a la zona habilitada per a aquest fi, i haurà de portar mascareta i guants; així mateix, no està permès accedir a altres zones. 
  • Les persones autoritzades a treballar en mode autoservei en alguna tècnica, segons els nous protocols, només poden accedir al laboratori en el qual estan autoritzades a treballar, en el període de temps que corresponga, i sempre amb mascareta i guants.
     

Atentament,
José A. Mata                            Jesús Lancis
Director del SCIC                    Vicerector d’investigació i Transferència
 

Protocols

Informació proporcionada per: Servei Central d'Instrumentació Científica