UJI
 • UJI
 • Serveis
 • L'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes (OTOP)

L'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes (OTOP)

Última modificació: 27/04/2021 | Font: OTOP

L'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes (OTOP), és el servei responsable de la construcció i conservació dels edificis de la Universitat i depèn orgànicament del Vicerectorat de Campus i Vida Saludable.

Des del moment de creació de la Universitat Jaume I es va considerar convenient que hi haguera una oficina tècnica, pròpia de la Universitat, encarregada de coordinar, executar i dirigir tot el procés de construcció del campus del Riu Sec, amb el suport de les col·laboracions externes que foren necessàries. Aquesta oficina tècnica hauria d'intervindre tant en les fases de planejament i adquisicions de terrenys, com en la d'execució dels nous edificis i, al mateix temps, ser l'encarregada de la conservació dels edificis de la Universitat.

  • El Consell de Govern ha presentat l’informe de les accions del Pla Propi d’inversions per a 2021. Les inversions per a aquest any, que ascendeixen a 4,1 milions d’euros, inclouen sis actuacions. A més, s’ha incorporat al Pla prop d’un milió d'euros addicional per a la construcció de la Facultat de Ciències de la Salut, que complementa la línia de finançament de la Generalitat de 4,5 milions d'euros.

  • També s'ha evitat l'emissió de 156 tones de CO₂ a l'atmosfera.

  • La infraestructura té una durada de nou mesos i un pressupost de més de 2 milions d’euros.

  • El procediment de contractació del subministrament elèctric ha permès que tota l'energia elèctrica subministrada al campus de Riu Sec durant l'any 2018 siga d'origen renovable, garantit a través del certificat emès per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Informació proporcionada per: Oficina Tècnica d'Obres i Projectes