UJI

Àrea d'ergonomia i psicosociologia

Última modificació: 22/03/2017 | Font: OPGM

1. Psicosociologia

1.1. Orientació i suport psicològic

Beneficiaris: Comunitat universitària de l'UJI.
Lloc: Centre Sanitari.
Horari: Dilluns, dimecres i divendres d'11 h a 15 h
Cita prèvia: dijous de 16 h a 19 h.
Telèfon de cita prèvia: 964 72 94 89
Suport i consell confidencial.
Informació personalitzada i confidencial.
Derivació, si escau, a la xarxa de recursos públics.

 • Processos d'ansietat i estrès davant d'exàmens, oposicions, situacions de la vida personal i laboral.
 • Conductes addictives, ludopaties.
 • Informació sobre recursos.
 • Tallers en grup. Promoció de la salut.

1.2. Avaluació psicosocial a departaments o unitats

Estudi, avaluació, informació i consell referits a les condicions psicosocials de treball col·lectives.
Beneficiaris: PDI i PAS.

Carta avaluació psicosocial

Díptic avaluació psicosocial

1.2.1. Per sol·licitud de la direcció del departament o unitat

Data: Permanentment, per sol·licitud de la direcció del departament o unitat a la OPGM, mitjançant l'aplicació e-Ujier@, registre virtual.
Sol·licitud d'estudi de condicions de treball i medi ambient.

1.2.2 Programades per la OPGM

Evaluación de riesgos psicosociales en el PAS y PDI (en format PDF) (document en castellà)
Evaluación de Riesgos Psicosociales Universitat Jaume I (en format PDF) (document en castellà)

2. Ergonomia

Estudi, avaluació, informació i consell referits a les condicions ergonòmiques de treball: mobiliari, il·luminació, soroll, espai, trastorns musculoesquelètics, etc.
Beneficiaris: PDI i PAS.
Data: Permanentment, cal sol·licitar-ho a la OPGM, mitjançant l'aplicació e-Ujier@, registre virtual.

2.1.1. Visites a despatxos per sol·licitud individual

Desenvolupament:

 • Visita als llocs de treball i identificació de riscos.
 • Proposta de mesures preventives i/o correctives.
 • Informació i recomanacions.

Sol·licitud d'estudi de condicions de treball i medi ambient.

2.1.2. Per sol·licitud de departaments o unitats

Per sol·licitud de la direcció del departament o unitat a la OPGM, mitjançant l'aplicació e-Ujier@, registre virtual. Sol·licitud d'estudi de condicions de treball i medi ambient.

Desenvolupament:

 • Visita als llocs de treball i identificació de riscos.
 • Proposta de mesures preventives i/o correctives.
 • Informació i recomanacions.
 • Emissió d'informe.

2.1.3. Programades per la OPGM

Desenvolupament:

 • Visita al responsable de la unitat.
 • Visita als llocs de treball i identificació de riscos.
 • Proposta de mesures preventives i/o correctives.
 • Informació i recomanacions individuals.
 • Emissió d'informe.

2.2. Canvi o adequació de mobiliari per motius de salut

Beneficiaris: Comunitat universitària.

2.2.1 PAS i PDI: D'acord amb el procediment de canvi o adequació de mobiliari per motius de salut:

Sol·licitud d'estudi de condicions de treball i medi ambient.

La OPGM realitzarà un estudi del cas, d'acord amb els informes mèdics aportats o dels que es puguen demanar al Centre Sanitari, i informarà a la persona interessada.

Si es considera necessari el canvi, determinarà les característiques del mobiliari que s'haja d'adquirir o modificar, iniciarà l'expedient i el remetrà als serveis pertinents perquè el tramiten.

No es preveu la reposició o manteniment de mobiliari per deterioració, ja que es considera tasca de l'OTOP.

2.2.2. Estudiantat amb necessitats especials, derivats per l'USE.

La OPGM realitzarà un estudi del cas, d'acord amb els informes aportats i determinarà les característiques del mobiliari que s'haja d'adquirir o modificar, si es considera necessari, iniciarà l'expedient i el remetrà als serveis pertinents perquè el tramiten.

Informació proporcionada per: Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental