Ergonomia

13/05/2024 | OPGM
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Ergonomia

Estudi, avaluació, informació i consell referits a les condicions ergonòmiques de treball: mobiliari, il·luminació, soroll, espai, trastorns musculoesquelètics, etc.
Beneficiaris: PDI-PI i PTGAS.
Data: Permanentment, cal sol·licitar-ho a la OPPSMA, mitjançant l'aplicació e-Ujier@, registre virtual.

 

1. Visites a despatxos per sol·licitud individual

Desenvolupament:

 • Visita als llocs de treball i identificació de riscos.
 • Proposta de mesures preventives i/o correctives.
 • Informació i recomanacions.

Sol·licitud d'estudi de condicions de treball i medi ambient.

1.1. A sol·licitud de departaments o unitats

Per sol·licitud de la direcció del departament o unitat a la OPPSMA, mitjançant l'aplicació e-Ujier@, registre virtual. Sol·licitud d'estudi de condicions de treball i medi ambient.

Desenvolupament:

 • Visita als llocs de treball i identificació de riscos.
 • Proposta de mesures preventives i/o correctives.
 • Informació i recomanacions.
 • Emissió d'informe.

1.2. Programades per la OPPSMA

Desenvolupament:

 • Visita al responsable de la unitat.
 • Visita als llocs de treball i identificació de riscos.
 • Proposta de mesures preventives i/o correctives.
 • Informació i recomanacions individuals.
 • Emissió d'informe.

 

2. Canvi o adequació de mobiliari per motius de salut

Beneficiaris: Comunitat universitària.

2.1 PTGAS i PDI-PI: D'acord amb el procediment de canvi o adequació de mobiliari per motius de salut:

Sol·licitud d'estudi de condicions de treball i medi ambient.

La OPPSMA realitzarà un estudi del cas, d'acord amb els informes mèdics aportats o dels que es puguen demanar al Centre Sanitari, i informarà a la persona interessada.

Si es considera necessari el canvi, determinarà les característiques del mobiliari que s'haja d'adquirir o modificar, iniciarà l'expedient i el remetrà als serveis pertinents perquè el tramiten.

No es preveu la reposició o manteniment de mobiliari per deterioració, ja que es considera tasca de l'OTOP.

2.2. Estudiantat amb necessitats especials, derivats per l'USE.

La OPPSMA realitzarà un estudi del cas, d'acord amb els informes aportats i determinarà les característiques del mobiliari que s'haja d'adquirir o modificar, si es considera necessari, iniciarà l'expedient i el remetrà als serveis pertinents perquè el tramiten.