investigacio detall investigacio

FICUDEO - Fisiologia, cures, esport i oncologia

Coordinació:

Unitat Predepartamental d'Infermeria, Unitat Predepartamental de Medicina

Nombre de doctors: 9

Àrees d'aplicació:

El grup d'investigació *FICUDEO és un grup multidisciplinari que inclou Infermers, Llicenciats en ciència i tecnologia d'aliments, biòlegs i graduats en ciències de l'activitat física i de l'esport, la principal activitat del qual se centra en l'estudi dels beneficis de l'activitat física en pacients oncològics, pel que fa a la qualitat de vida, la tolerància als tractaments i a l'estat oxidatiu sèric d'aquests pacients. Així mateix es treballa en l'estudi de l'estrés oxidatiu com a mecanisme fisiopatològic associat entre altres, al rendiment esportiu en esportistes d'elit o a diferents patologies com la retinopatia diabètica.