UJI

MEICRI - Millora Educativa i Ciutadania Crítica


grupo

Coordinació:
card María Odet Moliner García
card Maria Lozano Estivalis

Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura

Nombre de doctors: 8

Àrees d'aplicació: