UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Gèneres Textuals per a la Traducció

GENTT

Traducció, comunicació especialitzada, gènere textual, corpus multilingües

Codi del grup: 139

Pàgina web: http://www.gentt.uji.es/

Coordinació
García Izquierdo, Isabel
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
Departament
Dep. de Traducció i Comunicació
Personal investigador Dedicació al grup
Bellés Fortuño, Begoña 50 %
Borja Albi, Anabel 100 %
Ezpeleta Piorno, Pilar 60 %
Gamero Pérez, Silvia 100 %
Juste Vidal, Natividad María 100 %
Martínez Carrasco, Robert 100 %
Montalt Resurreccion, Vicente Francisco 100 %
Muñoz Miquel, Ana María 100 %
Ordóñez López, María del Pilar 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Saiz Hontangas, Paula 100 %

Línies d'investigació

 • Investigació de la comunicació especialitzada en contextos multilingües
 • Anàlisi dels gèneres textuals d’especialitat (aspectes formals, comunicatius i cognitius) per a la seua traducció intralingüística i interlingüística
 • Estudi del procés de redacció de textos (gèneres) especialitzats (comunicació entre especialistes i entre especialistes-no especialistes) des de la sociologia de les professions amb mètodes qualitatius i quantitatius
 • Elaboració de corpus textuals multilingües
 • Anàlisi de necessitats documentals i comunicatives de les poblacions implicades en els processos de comunicació especialitzada
 • Anàlisi, revisió, producció i edició de gèneres especialitzats per a institucions i organismes públics
 • Disseny i desenvolupament de sistemes de gestió de documentació multilingüe especialitzada per a traductors
 • Creació de materials de referència per a la docència de la traducció i comunicació especialitzada

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Prospecció de necessitats comunicatives en entorns especialitzats
 • Redacció de models normalitzats multilingües de textos jurídics, tècnics i mèdics (català, espanyol, anglès, francès i alemany) per a la pràctica professional
 • Elaboració de glossaris multilingües jurídics, tècnics i mèdics per a subàrees altament especialitzades
 • Creació de bases de dades documentals monolingües o multilingües per a la pràctica professional i empresarial
 • Creació i implantació de recursos tecnològics per a la traducció assistida
 • Assessorament i formació per a la traducció de textos especialitzats
 • Transferència del coneixement als àmbits social, professional i educatiu

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)
Edició de monogràfics
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)