UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Grupo de investigación en Ingeniería Térmica

GIT

Cogeneració, refrigeració, climatització, nous refrigerants, enginyeria acaba, eficiència energètica.

Codi del grup: 107

Pàgina web: http://www.git.uji.es

Coordinació
Cabello López, Ramón
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Personal investigador Dedicació al grup
Llopis Doménech, Rodrigo 100 %
Sánchez García-Vacas, Daniel 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Nebot Andres, Laura 100 %

Línies d'investigació

 • Sistemes de producció de fred: compressió simple i multietapa (directa i cascada), sistemes d’absorció.
 • Aplicació del fred a refrigeració comercial, industrial i climatització (edificació i transport).
 • Utilització de fluids naturals (CO2 - R744).
 • Aprofitament de calor residual per mitjà de cicles Rankine amb fluids alternatius.
 • Avaluació energètica de processos industrials.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Anàlisi tèrmica en instal·lacions industrials (aprofitament energètic de calor residual, etc.) i edificació orientada a l’estalvi energètic.
 • Redisseny d’instal·lacions per a adaptar-les als nous requisits del reglament europeu núm. 2037/2000.
 • Estudi i avaluació d’impacte tècnic/energètic de modificacions en una instal·lació industrial.
 • Investigació i desenvolupament en el camp de nous refrigerants i comportament energètic.
 • Estudi i disseny d’instal·lacions tèrmiques industrials, cogeneració, altres tècniques d’aprofitament energètic, climatització, refrigeració, etc.
 • Manteniment predictiu i revisió d’instal·lacions amb termografia infraroja.
 • Cursos de formació en climatització, refrigeració, termografia IR entre altres.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)