Daniel Calleja Anta

Daniel Calleja Anta

Personal investigador en formació (Programa propi UJI)
Tutor/a d'intercanvi
Àrea: Màquines i Motors Tèrmics
On pots trobar-me?
TC2341DD - (964 728133)