UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Economia Experimental i Computacional

Oligopoli multiproducte, llei de la competència, economia experimental, estabilitat de càrtels, canals de distribució, cooperació, aversió al risc, emocions, fisioeconomía, normes socials i ètica, economia computacional.

Codi del grup: 047

Pàgina web: http://www.lee.uji.es

Coordinació
García Gallego, María Aurora
Camacho Cuena, Eva
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES
Departament
Dep. d'Economia
Personal investigador Dedicació al grup
Alfarano, Simone 100 %
Barrachina Monfort, Alejandro José 50 %
Barreda Tarrazona, Iván José 100 %
Colasante, Annarita 100 %
Garcia Segarra, Jaume 100 %
Garrido Herrero, Samuel Pascual 100 %
Georgantzis, Nikolaos 100 %
Ginés Vilar, Miguel 100 %
Grimalda, Gianluca Francesco 100 %
Illueca Muñoz, Manuel 100 %
Jaramillo Gutiérrez, Ainhoa 100 %
Jiménez Fernández, Eduardo 50 %
Pavan, Marina 100 %
Petrovic, Marko 100 %
Russo, Alberto 100 %
Sabater Grande, Gerardo Vicente 100 %
Sánchez Andrés, Juan Vicente 30 %
Tedeschi, Gabriele 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Blanco Arroyo, Omar 100 %
Doñate Buendía, Ana Isabel 100 %
Vidal Tomás, David 100 %

Línies d'investigació

 • Anàlisi experimental del comportament econòmic dels agents en el mercat.
 • Efectes de la responsabilitat social dels agents en el funcionament dels mercats. 
 • Distribució en mercats diferenciats verticalment.
 • Estabilitat de càrtels
 • Teoria d’oligopoli aplicada a casos de política i dret de la competència.
 • Relacions entre aversió al risc i comportaments estratègics.
 • El gènere com a factor determinant de les diferències en la presa de decisions. 
 • Sistemes de remuneració i incentius.
 • Anàlisi experimental dels mercats financers.
 • Anàlisi intercultural de la propensió a cooperar.
 • Aversió a la desigualtat de guanys i d’oportunitats.
 • Anàlisi intercultural de la propensió a redistribuir i de l’avaluació del mèrit individual.
 • Fisioeconomia.
 • Psicologia econòmica.
 • Economia de la corrupció.
 • Eficiència energètica i comportament humà.
 • Negociació.
 • Mecanismes de control d’emissions i política del canvi climàtic.
 • Anàlisi experimental del comportament econòmic dels agents en el mercat. 
 • El paper de la confiança i les xarxes en el risc sistèmic en el sector bancari.
 • Anàlisi del comportament de les entitats de crèdit: assumpció de riscos i crèdit a l’economia real.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Assessorament economicolegal en casos d’aplicació de dret de la competència.
 • Tècniques de valoració contingent per a la determinació del valor econòmic atorgat pel consumidor als diferents atributs (ecològics, de qualitat) d’un producte.
 • Aplicació del mètode experimental per a analitzar situacions reals caracteritzades per existir interacció estratègica entre els agents.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)