Fabio Feriozzi

Professorat permanent laboral
Coordinador/a de Treball de Final de Grau
Àrea: Economia Aplicada
On pots trobar-me?
JC1231DD - (964 728734)