UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Programa de Beques Corporatives: Beques Facsa

Programa de Beques Corporatives: Beques Facsa

Última modificació: 02/03/2020 | Font: Fundació General de l'UJI

La Fundació General de l'UJI  continua col·laborant, al costat del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social i el Servei de Comunicació i Publicacions, en la gestió del Programa de Beques Corporatives llançat per la Universitat Jaume I. Pràcticament des dels seus inicis la Fundació General ha col·laborat en la gestió de diferents convocatòries de beques i ajudes oferides per empreses privades, institucions i fundacions.

Les beques Facsa compten amb una partida pressupostària global de 22.000 euros per al curs 2019/2020, estableix la concessió de 10 beques per a l'estudiantat que es matricula per primera vegada en el primer curs d'un grau de l'UJI. La resta s'atorgarà a persones matriculades en segon curs i posteriors.

Els principals requisits per a optar a les ajudes que s'estableixen en la convocatòria són que les persones interessades hauran de portar almenys un any empadronades a Castelló de la Plana, no posseir cap altra titulació universitària de grau, màster o equivalents, i haver superat almenys el 80% dels crèdits matriculats en el curs anterior. Per a l'adjudicació de les beques es tindran en compte tant criteris acadèmics com econòmics, de manera que cadascun d'ells ponderarà un 50% sobre una puntuació màxima de 10 punts.

La convocatòria de beques Facsa ha rebut 88 sol·licituds, de les quals, finalment, s'han becat a 25 alumnes/as (10 beques de primera matricula i 15 beques de segon curs i posteriors).  Per branca d'estudis, s'han rebut les següents sol·licituds:

  • Ciències Socials i Jurídiques: 49 sol·licituds
  • Enginyeria i Arquitectura: 15 sol·licituds
  • Ciència de la Salut: 11 sol·licituds
  • Arts i Humanitats: 7 sol·licituds
  • Ciències: 6 sol·licituds

 

Informació proporcionada per: Fundació General de la Universitat Jaume I