UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Resonare. Butlletí de la Fundació General de la Universitat Jaume I

Resonare. Butlletí de la Fundació General de la Universitat Jaume I

Última modificació: 31/03/2021 | Font: Fundació General de l'UJI

Resonare, és el canal de comunicació de la Fundació General de l'UJI amb la comunitat universitària de l'Universitat Jaume I per a difondre les activitats, iniciatives i projectes que duu a terme la Fundació de caràcter educatiu, cultural, científic, tècnic, esportiu, de cooperació al desenvolupament sostenible, de defensa del medi ambient, de la cultura pròpia i dels valors estatutaris, de foment de la investigació, innovació, transferència i emprenedoria, de promoció del voluntariat i, en general, de suport a l'activitat universitària.

 

 

BUTLLETINS RESONARE

Informació proporcionada per: Fundació General de la Universitat Jaume I