UJI

Programes d'actuació

Fundació General de la Universitat Jaume I
Última modificació: 05/04/2017 | Font: Fundació General de l'UJI

Per al compliment de l’objecte fundacional de col·laborar amb la Universitat Jaume I en el desenvolupament i la gestió d'aquelles activitats que contribuïsquen a la millora en la prestació dels serveis universitaris, la Fundació General de la Universitat Jaume I, en base a la seua condició de mitjà propi i servei tècnic de l’UJI, porta a terme els següents programes i línies d’actuació:

  • Suport a l’avaluació de la docència (enquestes per a l’avaluació del professorat i altres activitats adients).  

  • Desenvolupament i gestió del programa Escola d’Estiu dels xiquets i xiquetes (activitats d’estiu per a xiquets i xiquetes i joves de 4 a 16 anys).

  • Col·laboració en la gestió de beques i ajudes a l’estudiantat (beques Banc Santander, beques Fundació Balaguer Gonel, FACSA i FOBESA, etc.).

  • Suport a la gestió i promoció d’estudis de postgrau (col·laboració al desenvolupament formatiu i professional dels titulats i titulades universitàries).

  • Accions de comunicació per a la promoció i difusió de l’activitat universitària (oferta acadèmica en la web, actes de graduació i altres activitats de informació i comunicació).

  • Suport a l’avaluació dels serveis d’R+D+I que l’UJI presta a entitats i empreses (enquestes per conèixer el grau de satisfacció sobre els resultats dels projectes d’investigació).

  • Col·laboració en la gestió i desenvolupament d’accions de comunicació i difusió del Programa d’Atenció a la Diversitat i del Programa de Visites al Campus.

  • Gestió del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló - Espaitec (suport i potenciació de les iniciatives empresarials de caràcter innovador).

  • Implementació de programes de creació de clima emprenedor i innovació empresarial, (incubació i seguiment de les empreses i entitats vinculades a Espaitec).
Informació proporcionada per: Fundació General de la Universitat Jaume I