UJI
  • UJI
  • Serveis
  • El Programa de Beques Corporatives comptarà amb la col·laboració de la Fundació General

El Programa de Beques Corporatives comptarà amb la col·laboració de la Fundació General

Última modificació: 03/05/2019 | Font: Fundació General de l'UJI

La Fundació General de l'UJI col·laborarà, junt a el Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social i el Servei de Comunicació i Publicacions, en la gestió del nou Programa de Beques Corporatives llançat per la Universitat Jaume I. Pràcticament des dels seus inicis la Fundació General ha col·laborat en la gestió de diferents convocatòries de beques i ajudes oferides per empreses privades, institucions i fundacions, com poden ser les beques FACSA, FOBESA, Torrecid, Fundación Hermanos Balaguer Gonel o Banc Santander, totes elles amb èxit.

Durant el present curs 2018-2019, fins a la data d’avui, la Fundació General ha col·laborat amb la gestió de les convocatòries de beques corporatives per a estudis de grau FACSA i FOBESA; i les beques corporatives per a estudis de màster Torrecid.

L’import total de les beques, dotades en conjunt amb més de 44.500 euros, destinats a ajudar als estudiants de nova matrícula o de continuació d’estudis amb el pagament de la matrícula (totalment o parcialment segons l’ajuda).

Les convocatòries han rebut 122 sol·licituds, de les quals, finalment, s’han becat a 56 alumnes.

La Fundació General està treballant en altres convocatòries per al present curs.

Informació proporcionada per: Fundació General de la Universitat Jaume I