15/11/2023 | AlumniSAUJI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Estudis: GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Promoció: 1997-2001

Càrrec: Personal d'administració, suport i gestió de l'Oficina d'Estudis de l'UJI
 
«La meua valoració és satisfactòria quant al pla d'estudis, assignatures, metodologia utilitzada, professorat i companys. La part negativa és que per part de l'Administració no s'ha tingut en compte aquesta titulació en l'oferta pública de places, sent una titulació que va encaminada cap a aquest vessant (encara que també en l'àmbit privat es pot trobar eixides professionals)».
 
En 2001 vaig finalitzar els meus estudis de Diplomatura en Gestió i Administració Pública en la Universitat Jaume I. Durant els estudis vaig complementar la meua formació amb cursos d'idiomes i altres específics d'administració com a utilització d'eines electròniques o comptabilitat avançada amb vista a complementar la meua formació. Poc després de finalitzar els meus estudis vaig treballar durant 2-3 anys en diverses empreses del sector privat en l'àmbit de la gestió.

Sobre l'any 2005 em vaig plantejar entrar en el sector públic i després d'inscriure'm en algunes borses de treball temporal de diversos sectors públics vaig decidir preparar oposicions per a formar part de l'Administració de la Universitat Jaume I, on vaig aconseguir començar a treballar des de l'any 2006 fins hui. Actualment estic exercint labors d'administració, gestió i suport dins de l'Oficina d'Estudis, un servei encarregat de donar suport i coordinar processos com el disseny, verificació i implantació de nous estudis, la modificació dels plans d'estudis, el seguiment i la renovació de l'acreditació dels títols oficials. A més, des de l'oficina es dóna suport a diferents òrgans i serveis de l'UJI tant en aspectes relatius a gestió docent i estudiantat, com en qüestions relatives a planificació, títols, promoció i difusió o programes d'estudis internacionals.

Amb la implantació del nou model educatiu adaptat a l'EEES, vaig finalitzar el Grau en Gestió i Administració Pública en 2016 mitjançant un curs adaptació de la diplomatura cursada anteriorment i en un futur immediat em plantege cursar algun màster universitari vinculat a l'àrea de coneixement del meu grau.

Valorant la meua carrera acadèmica i el grau cursat d'una banda ho trobe satisfactori quant al pla d'estudis, assignatures, metodologia utilitzada, professorat i companys. La part negativa és que per part de l'Administració no s'ha tingut en compte aquesta titulació en l'oferta pública de places (agreujada per l'escassa o inexiste oferta d'ocupació pública d'aquests últims anys), sent una titulació que va encaminada cap a aquest vessant (encara que també en l'àmbit privat es pot trobar eixides professionals).

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI
Recurs d'imatge accio elsnostresalumni2000x400

Volem saber de vosaltres! Conteu-nos com va ser el vostre pas per la Universitat Jaume I.