Preguntes més freqüents (PMF)

17/06/2024 | AlumniSAUJI


Pertinença al programa AlumniSAUJI

 

Usuari corporatiu

 

Carnet universitari

 

Campus  i activitats

 

Canals de comunicació i dades personals

24. Canals de comunicació
25. Dades personals


El vostre dubte no està en aquest llistat? No és la informació que esteu buscant?  

Contacta

 


PERTINENÇA A ALUMNISAUJI

1. Qui pot ser membre

Alumni Bàsic
Tots els antics i antigues alumnes de la Universitat Jaume I.

Es considera antic alumnat: titulats i titulades de primer i segon cicle i graduats i graduades, doctors i doctores (tercer cicle), postgraduats i postgraduades i graduats i graduades de la Universitat per a Majors.

AlumniSAUJI Premium
Poden ser membres d'AlumniSAUJI en la seua categoria Premium les persones que tenen o han tingut algun vincle amb la Universitat Jaume I (alumnat, antic alumnat, PTGAS, PDI) a partir dels 18 anys i la resta de persones a partir dels 23 anys. Aquestes persones que no han tingut vincle anterior amb l’UJI i siguen majors de 23 anys no és necessari que tinguen estudis universitaris o poden haver estudiat en una altra universitat, només cal que vulguen mantenir una relació de proximitat amb l’UJI.

També poden associar-se a AlumniSAUJI les persones menors de 23 anys que hagen finalitzat una titulació universitària en qualsevol universitat. 

Tornar a l'índex

 

2. Com es renova la pertinença

Si sou Alumni Bàsic formareu part del programa indefinidament a menys que decidiu donar-vos de baixa. 
Si sou
AlumniSAUJI Premium la renovació com a membre és automàtica, és a dir, des del moment en què us inscriviu, cada any -prenent com a data de renovació el dia i mes d’alta al programa- es fa el cobrament de la quota anual, prèvia comunicació per correu electrònic, al número de compte que vau facilitar en fer-vos-en membres.

Si no voleu continuar pertanyent a AlumniSAUJI Premium heu de donar-vos de baixa abans del cobrament de la següent quota. Per saber quan serà la renovació , consulteu l'apartat «Categories» a «El teu perfil UJI»

Més informació sobre el tipus de pagament i cobrament de la quota

Tornar a l'índex
 

3. Té algun cost?

La categoria Alumni Bàsic és gratuïta. 
Per ser membre d'AlumniSAUJI Premium i gaudir de tots els avantatges i serveis com accés a formació o instal·lacions s'abona una quota anual de 30 € (amb possibilitat de reducció d'un 50% per a estudiantat de grau i màster i recent titulats de grau de l'UJI, aturats, jubilats o persones amb minusvalidesa). 

Més informació sobre els supostos de reducció de quota Premium
Més informació sobre el tipus de pagament i cobrament de la quota Premium

Tornar a l'índex

 

4. Unir-me al programa

Alumni Bàsic
L'alumnat que així ho indica en el moment de la matrícula passa a formar part d'Alumni Bàsic de manera automàtica quan compleix els requisits, és a dir, quan passa a ser antic alumnat. L'antic alumnat que per any de finalització no va seguir aquest procediment o no ho va indicar, pot sol·licitar formar part de la categoria Bàsic mitjançant formulari

AlumniSAUJI Premium
Si teniu o heu tingut algun vincle amb la Universitat i diposeu d'usuari corporatiu (per ex. al00000, sa00000), podeu completar les vostres dades i unir-vos a Premium amb la ​Sol·licitud d'alta a Premium amb autenticació
Si no recordeu cap de les dades per accedir, pot sol·licitar formar part de la categoria Premium mitjançant formulari

Si no sabeu si ja en formeu part o la categoria a la qual pertanyeu, podeu comprovar-ho, així com la resta de les vostres dades, en l'apartat Categories de l'àrea privada «El teu perfil UJI».

Tornar a l'índex

 

5. Donar-me de baixa?

Alumni Bàsic
Empleneu el formulari de baixa que trobareu a l'apartat Categories de l'àrea privada «El teu perfil UJI».

AlumniSAUJI Premium
Si un membre no vol continuar pertanyent a la categoria Premium ha de donar-se de baixa, abans de la data de renovació, mitjançant un correu electrònic, personalment a l’oficina, o omplint el formulari de baixa.

a) Si recordeu el nom d’usuari i la contrasenya és convenient que trieu el procés d’autenticació i la sol·licitud es tramitarà de manera immediata. També us podeu identificar amb el certificat digital DNIe o el de l'Autoritat Certificadora de la Generalitat Valenciana.
b) Si no recordeu el nom d’usuari i la contrasenya elegiu el procediment no autenticat (DNI). En aquest cas la baixa no serà immediata. Un cop hagem comprovat les vostres dades, ens ficarem en contacte amb vosaltres per correu electrònic per confirmar-la.

La baixa no suposa la devolució de la quota de l’any en curs.

La baixa implica que el membre finalitza el seu vincle i perd els drets i beneficis de pertinença, la qual cosa comporta la pèrdua de l’accés a les instal·lacions i serveis de l’UJI. Si un membre està inscrit a activitats AlumniSAUJI o UJI i decideix donar-se’n de baixa, automàticament serà baixa en l’activitat o activitats a les quals estiga apuntat sense dret a devolució dels imports abonats per les esmentades activitats (Servei d’Esports, formació, etc.), ja que l’accés a aquestes es deriva del seu vincle Premium amb el programa.

Tornar a l'índex

 

6. Com puc passar d'una categoria a una altra del programa?

Accedeix a l'apartat Categories de l'àrea privada «El teu perfil UJI» i sol·licita l'alta o baixa en les categories corresponents. Només t'apareixeran les categories de les quals pots formar part, si no és així fica't en contacte amb nosaltres a alumnisauji@uji.es

NOTA: Consulta els requisits de cada categoria per assegurar-te que pots optar a fer el canvi o consulta'ns. 

Tornar a l'índex

 

7. Documentació a presentar perquè se m'aplique la quota reduïda com a AlumniSAUJI Premium

 • Estudiantat UJI: una còpia de la matrícula del curs vigent de grau o postgrau de la Universitat Jaume I. En el cas de l’estudiantat de postgrau, només s’aplicarà la quota reduïda a l’estudiantat de màster universitari o propi de la Universitat Jaume I.
   
 • Graduats i graduades UJI en els últims dos anys*: no cal presentar cap documentació perquè les dades ja figuren a la base de dades de la Universitat. En cas que encara no hageu tancat el vostre expedient, una còpia del certificat de notes on aparega l’any d’acabament dels estudis.
  * Només vàlid per a estudiantat recent titulat de grau, no per a estudiantat de postgrau.
   
 • Aturats: una còpia del Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDE) que expedeix el Labora i en què s’indique la data d’inscripció i renovació.
 • Jubilats, jubilats en actiu o persones amb discapacitat: una còpia del qualsevol document que acredite aquesta situació (com ara, el carnet de transport públic).

NOTA: Si necessites aportar documentació per a la renovació anual de quota, has de fer-ho amb un mínim de 5 dies abans de la data prevista de cobrament perquè puguem gestionar el teu canvi correctament. 

Més informació sobre el tipus de pagament i cobrament de la quota

Tornar a l'índex

 

8. Terminis per a presentar la documentació per a l'aplicació de quota reduïda com a AlumniSAUJI Premium

Per a que s'aplique la quota reduïda serà necessari presentar la documentació indicada anteriorment en el moment de fer-se membre.

A més a més, es podrà aplicar la quota reduïda a cada cobrament de la quota anual sempre que es presente la documentació en els terminis establerts pel programa i que es comunicaran prèviament al cobrament de la quota per correu electrònic. No s'aplicarà la reducció a aquells membres que no aporten la documentació dins d'aquests terminis.

Tornar a l'índex

 

9. Com acreditar que sóc membre d'AlumniSAUJI Premium

a) En gestions en línia: cal autenticar-se amb el nom d’usuari i la contrasenya o, en alguns casos, també amb la signatura electrònica.

b) En gestions en persona o amb entitats externes: cal autenticar-se amb el carnet de membre o, si no en teniu, amb la carta de benvinguda que se us va proporcionar en formalitzar la inscripció a AlumniSAUJI.

NOTA: per a gaudir d’alguns dels avantatges econòmics pot ser necessari presentar documentació addicional.

Tornar a l'índex

 


USUARI CORPORATIU

10. No recorde el meu nom d’usuari o la contrasenya

a) Si heu oblidat el nom d’usuari (sa00000 o al00000) es pot fer una recerca amb el nom i cognoms al directori de l’UJI o consultar algun document d'AlumniSAUJI on aparega (l'usuari no canvia, és sempre el mateix). Si teniu certificat digital podeu accedir a l'apartat de comptes a l'IGLU i consultar el compte o comptes actius que teniu. 

b) Si heu oblidat l'usuari i/o la contrasenya podeu restablir-la en SSO - Punt únic d’entrada utilitzant qualsevol dels mecanismes que detallem a continuació. Si aquest procediment no funciona pot ser que el número del vostre telèfon mòbil no estiga correcte en la nostra base de dades. Poseu-vos en contacte amb AlumniSAUJI i us canviarem les dades o us ajudarem amb el procés.

NOTA: la contrasenya s’ha de canviar periòdicament per raons de seguretat. El sistema envia un correu electrònic d’avís per recordar-ho. Si no utilitzeu el nom d’usuari i la contrasenya d'AlumniSAUJI, aquesta pot caducar. Cal que us identifiqueu en alguna aplicació que necessite nom d’usuari i contrasenya de tant en tant per a comprovar que continua activa (p.e., «IGLU», «Correu electrònic», «Aula virtual»).

Tornar a l'índex

11. Recuperar el meu compte UJI o generar-me un de nou

Si ja formeu part del programa AlumniSAUJI en qualsevol de les dues categories, podeu recuperar el vostre usuari corporatiu i accedir a les vostres dades personals, consultar l'expedient acadèmic (IGLU), inscriure-vos a cursos i activitats de forma telemàtica, etc.

Alumni Bàsic
Els membres d'aquesta categoria manteniu el compte al00000 que teníeu com a estudiant/a durant un any. Si no vau tenir o no és possible la recuperació i necessiteu accedir a les vostres dades, us proporcionarem un usuari provisional (u00000) sense correu electrónic ni altres serveis associats. 

AlumniSAUJI Premium
Els membres Premium disposeu d'un compte sa00000 que es crea en el moment de la inscripció i s'activa a les 24 hores. A banda, també podeu mantenir i fer ús, si ho preferiu, del compte al00000 que teníeu com a estudiant/a. La baixa com a AlumniSAUJI Premium comporta el tancament del compte sa0000 i no serà possible recuperar-lo o renovar-lo a menys que torneu a cursar l'alta en la categoria.

Per activar o recuperar este usuari el vostre compte corporatiu (al00000 o sa00000), heu d'accedir a l'apartat «Espai alumni» (accessible des del menú dret del nostre web «El  teu perfil UJI») i trobareu l'apartat «Usuari corporatiu». El sistema us mostrarà l'usuari (o usuaris) que podeu activar i les instruccions per restablir una nova contrasenya mitjançant el procediment «Has oblidat la teua clau d'accés?». Si el número de mòbil no és correcte, podeu canviar-lo en la pestanya «Dades personals» i punxar Guardar dades per a que s'actualitze. 

La informació que us mostrarà l'assistent serà similar a aquesta: 

Espai alumni, usuari corporatiu

NOTA: Gmail i Google Worspace son serveiss només disponibles per als membres de la categoria AlumniSAUJI Premium.

Tornar a l'índex

 

12. Accedir al correu electrònic corporatiu

Per accedir al vostre correu electrònic corporatiu que teniu per pertànyer a AlumniSAUJI (tipus al00000@uji.es o sa00000@uji.es), podeu accedir directament a http://gmail.uji.es/ o també des de la pàgina d'inici de l'UJI (www.uji.es), en el menú superior «Eines» trobareu l'apartat «Gmail» i haureu d'introduir el vostre usuari (al00000 o sa00000) i contrasenya.

Si encara no sabeu com funciona Gmail, pots consultar la guia bàsica de Gmail i Google Calendar.

NOTA: Gmail i Google Worspace son serveiss només disponibles per als membres de la categoria AlumniSAUJI Premium.

Tornar a l'índex

 

13. Redirigir els correus del meu compte corporatiu a un altre compte personal extern

La redirecció dels correus electrònics que arriben al correu d'AlumniSAUJI (sa00000@uji.es) a un altre compte de correu (Hotmail, Yahoo, Gmail, etc.) s’ha de fer a través de la configuració del compte corporatiu de Gmail. Instruccions per a redirigir o anul·lar la redirecció del compte.

NOTA: la contrasenya s’ha de canviar periòdicament per raons de seguretat. El sistema envia un correu electrònic d’avís per recordar-ho. Si no utilitzeu el nom d’usuari i la contrasenya d'AlumniSAUJI, aquesta pot caducar. Cal que us identifiqueu en alguna aplicació que necessite nom d’usuari i contrasenya de tant en tant per a comprovar que continua activa (p.e., «IGLU», «Correu electrònic», «Aula virtual»).

Tornar a l'índex

 

14. Canviar l'adreça del meu compte corporatiu per una personalitzada

Si el teu compte corporatiu et sembla massa difícil de recordar o simplement vols canviar-lo per un més identificatiu, només cal que emplenes el formulari «Sol·licitud de canvi de direcció de correu principal» del Servei d'Informàtica. A l'apartat «Departament/Servei» cal que fiques «Altres» i també, seguint les restriccions que hi trobaràs al formulari, podràs proposar la nova nomeclatura que desitges per a la teua adreça electrònica.

Passa de tenir un sa00000@uji.es o al00000@uji.es a una adreça personalitzada Nom.Cognom@uji.es. I recorda que els correus et continuaran arribant tant si te'ls envien a l'adreça sa00000@uji.es com a la personalitzada.

Tornar a l'índex

 

15. Serveis associats al compte corporatiu: Google Workspace

Alumni Bàsic
Els membres d'aquesta categoria mantenen durant un any des de la fi dels estudis l'usuari corporatiu (al00000) que va associat a un compte de correu Gmail @uji.es (al00000@uji.es) i Google WorkSpace UJI.

La capacitat d'aquest Google WorkSpace corporatiu UJI (que inclou Gmail, Google Drive o Google Fotos) és de 30 Gb

AlumniSAUJI Premium
Totes les persones d'aquesta categoria obtenen un usuari corporatiu (sa00000) que va associat a un compte de correu Gmail @uji.es (sa00000@uji.es) i Google WorkSpace UJI. Si en fer-vos membres d'AlumniSAUJI Premium encara teniu el vostre compte de correu electrònic actiu, us el mantindrem.

La capacitat d'aquest Google WorkSpace corporatiu UJI (que inclou Gmail, Google Drive o Google Fotos) és de 40 Gb

Els usuaris i usuàries que no respecten els límits d'emmagatzemament establerts per Google veuran suspés el seu compte corporatiu UJI amb la impossibilitat de fer-ne ús. 

Tornar a l'índex

 


CARNET UNIVERSITARI

16. Obtindre el carnet universitari

El carnet virtual permet l'acreditació personal, l'accés a instal·lacions i serveis (com ara el préstec de llibres en la Biblioteca) i l'accés al catàleg d'avantatges i descomptes associats al carnet. 

Per a poder fer ús del carnet digital heu d'instal·lar-vos l'aplicació de l'UJI, que podeu descarregar gratuïtament en Google Play o Apple Store. Una vegada descarregada l'app, heu d'accedir autenticant-vos utilitzant l'usuari i contrasenya corporatiu de l'UJI.  Dins de l'app veureu una icona denominada «Targeta Virtual» on podreu vore la targeta amb el codi de barres i el codi QR associat a la mateixa. 

Si l'UJI no disposa de cap fotografia vostra, el carnet no té validesa i en el en el lloc de la fotografia apareixerà el text en roig «Sense validesa». Podeu fer-nos-la arribar (en color i format carnet) a través del mateix formulari d'inscripció o després a través de qualsevol dels canals de comunicació oberts (correu ordinari, correu electrònic o personalment a les oficines).

Aquesta fotografia s'incorporarà al vostre carnet digital, que estarà disponible en l'app de l'UJI en 24 hores des que us confirmem la inscripció a Premium per correu electrònic. També podeu incloure-la o modificar-la a través de l'apartat Actualització de la fotografia a IGLU

Tornar a l'índex

 

17. Renovar el carnet universitari

El carnet virtual no precisa de renovació. El tindreu sempre disponible a l'app UJI mentre mantigueu la relació que possibilita el carnet, en este cas ser membre d'AlumniSAUJI Premium. Per accedir-hi, és necesari identificar-se amb l'usuari corporatiu.  

Si voleu modificar o actualitzar la fotografia que apareix al vostre carnet, podeu fer-ho a través de l'apartat Actualització de la fotografia a IGLU o enviant-la per correu electrònic a alumnisauji@uji.es

NOTA: El carnet universitari és un servei només disponible per als membres de la categoria AlumniSAUJI Premium.
 

Tornar a l'índex

 

18. Accedir a instal·lacions del campus amb el carnet universitari

El sistema de presentació del carnet UJI  en aquests espais és diferent segons el sistema operatiu del mòbil: 

 • Android: passeu el mòbil, amb el carnet digital en la pantalla, pel lector corresponent.NFC
  La majoria dels dispositius amb sistema Android disposen de la tecnologia NFC (Near Field Communication) que permet aquest ús. Consulteu com activar NFC.
   
 • iOS i Android:  feu ús del QR de durada limitada (el QR que té un cadenat) que està en la part inferior del carnet.
  Feu clic en la icona del codi QR amb cadenat i es generarà el codi QR temporal d'un sol ús (validesa de 30 segons). Acosta la pantalla del telèfon al lector de QR a una distància aproximada de 10 cm.

Més informació sobre accés a instal·lacions, com ara Biblioteca o Servei d'Esports. 

NOTA: El carnet universitari és un servei només disponible per als membres de la categoria AlumniSAUJI Premium.

Tornar a l'índex

 


CAMPUS I ACTIVITATS

19. Com connectar-me a la xarxa WiFi quan estic al campus?

Si sou membres d'AlumniSAUJI Premium i esteu al campus podeu connectar-vos a Internet des de qualsevol dispositiu amb el vostre nom d’usuari i la contrasenya mitjançant la xarxa Eduroam (Education Roaming).

Requisits d’instal·lació i procediment
Més informació

Tornar a l'índex

 

20. Accedir a l'Aula Virtual de la Universitat Jaume I

Per accedir a l'Aula Virtual, podeu accedir directament a https://aulavirtual.uji.es/ o també des de la pàgina d'inici de l'UJI (www.uji.es), en el menú superior «Eines» trobareu l'apartat «Aula Virtual» i haureu d'introduir el vostre usuari (al00000 o sa00000) i contrasenya. 

Aula virtual UJI, accés directe

Aula virtual UJI, menú de canvi de correu

Tornar a l'índex

 

21. Com saber si estic correctament inscrit en un curs o activitat

Quan es fa la inscripció a un curs AlumniSAUJI l’assistent genera un document PDF com a comprovant de la inscripció que es pot imprimir. A més a més, es poden consultar els cursos a què us heu inscrit en la part inferior de l’assistent o amb l’eina IGLU (abans e-Ujier@).

 • Gestió en línia (autenticació amb nom d’usuari i contrasenya)
 • Informació i gestió
 • Personal
 • Inscripcions/Preinscripcions

Tornar a l'índex

 

22. Una volta feta la inscripció, si s'anul·la o no hi puc assistir, se'm retornaran els diners?

Els diners del preu la matrícula es retornen en el casos següents:

1. Si l'activitat es cancel·la 
2. Si abans de finalitzar el període d'inscripció publicat en la informació de l'activitat, l'alumnat es dóna de baixa.
3. Un cop començat el curs, en casos excepcionals de malaltia de l'alumne/a degudament documentada. 

En la resta de casos NO es retornen els diners. 

Aquesta política de devolucions és per a les activitats o cursos organitzats pel programa AlumniSAUJI. Per a activitats o formació organitzades per altres serveis o unitats, consulteu la pàgina web corresponent o poseu-vos en contacte amb ells. 

Tornar a l'índex

 

23. Política de protecció de dades de caràcter personal

Per excercir els vostres drets o consultar dubtes relacionats amb la protecció de dades de caràcter personal us podeu dirigir a protecciondatos@uji.es o proteccioalumnisauji@uji.es.

Tornar a l'índex

 

 

CANALS DE COMUNICACIÓ I DADES PERSONALS

24. Canals de comunicació amb els membres

AlumniSAUJI posa a disposició dels seus membres diversos canals de comunicació: pàgina web, correu electrònic, telèfon, WhatsApp i l’oficina situada en l’Àgora Universitària (local 4) de la Universitat Jaume I.

AlumniSAUJI es comunica amb els seus membres mitjançant els canals oficials que s’estableixen per aquest efecte: correu electrònic, pàgina web o correu ordinari. Així mateix, el programa pot determinar un o diversos canals de comunicació vàlids o prioritaris per a realitzar gestions concretes.

25. Dades personals

El Programa AlumniSAUJI farà ús de les dades facilitades en el moment de la inscripció per a comunicar-se amb els seus membres i realitzar les gestions relatives a la seua activitat.

Si alguna de les dades canvia (personals, número de compte, domicili, adreça electrònica, etc.), el membre té l’obligació de comunicar-ho al programa per tal que s’actualitzen correctament als fitxers. Si no ho fa, es consideraran vàlides les comunicacions realitzades a les dades de les quals es disposa.

 

Tornar a l'índex

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI