Celia Pallarés Barres Directora de recursos humans en Soluciones Cuatroochenta S.A.

23/03/2023 | AlumniSAUJI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Què destacaries del màster?
Aquest màster em va ajudar a conèixer les múltiples possibilitats que es poden treballar en una empresa que cuida el benestar dels seus col·laboradors. No se centra únicament en la part operativa, va un pas més enllà i ajuda a conèixer estratègies on el departament de recursos humans pot aportar valor diferencial en l’empresa.


Per què recomanaries aquest màster?
El recomane per la qualitat i proximitat del professorat. La combinació de professorat universitari amb professorat provinent del món empresarial enriqueix moltíssim la qualitat del màster. Aterrar els coneixements teòrics a la realitat de les empreses és primordial.

Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI