07/11/2023 | AlumniSAUJI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Estudis: MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL (SEGLES. XV-XIX)

«És important subratllar la proximitat del professorat i que siga de diverses universitats, ja que les opcions de forma­ció i investigació augmenten».
 
Per què vas decidir estudiar aquest màster?

Sentia la necessitat de completar la meua formació en Humanitats en la disciplina històrica per a aconseguir una major especialització i millorar les perspectives laborals, investigadores o personals. La formació és essencial per a au­gmentar les nostres possibilitats personals en el futur, perquè s'imposa la necessitat de desta­car formativament davant el nombre de persones titulades, que és cada vegada major. Quanta més formació tinguem més coses podrem oferir a ulls dels nostres contractants laborals.
 
Què ha aportat a la teua formació acadèmica o personal?

El màster ha enriquit el meu bagatge personal en aquesta matèria, en el període de l'Edat Moderna, i no únicament en coneixements, sinó també en aspectes pràctics d'investigació histò­rica, com la cerca i utilitza­ció de fonts bibliogràfiques, l'ús dels recursos que ofereixen les noves tecnologies per a la tasca de l'historiador i en l'execu­ció d'un treball final de màs­ter, que pot ser un bon punt de partida per a emprendre la re­dacció d'una tesi doctoral.
 
Quins aspectes destacaries?

És important subratllar la proximitat del professorat a l'hora de valorar l'aprenentatge progressiu que cada persona experimenta. També l'ajuda immediata que l'estudiantat rep i la flexibilitat que ofereix el seu caràcter semipresencial,­ que permet com­binar l'estudi amb el treball o altres cursos. Així mateix, conside­re encertat comptar amb investiga­dors, línies d'investigació i professorat d'altres universitats, ja que les opcions de forma­ció i investigació augmenten.
 
Per què el recomanaries?

L'Edat Moderna és un període històric en el qual es fundamen­tan les bases de les nostres societats actuals. Aquells que bus­quen aprofundir i abordar noves perspectives històriques en lo social trobaran interessants possibilitats per a treballar amb rigor: des de l'enfocament cap a minories ètniques o religioses, fins als estudis històrico-socials de gènere i l'estudi de monar­quies europees o la noblesa.

Quines aplicacions pràctiques has trobat?

En l'àmbit  professional és im­portant per als qui vulguen enfocar el seu futur cap a la docèn­cia, especialment a Secundària, com a formació addicional i tam­bé per a futurs arxivers o treballadors en gestió cultural o museus. En l'àmbit acadèmi­c, si volem fer el doctorat o com a curiositat intel·lectual. A més, permet sol·licitar alguna beca predoctoral del Ministeri, Generalitat o UJI.
 
[Entrevista publicada a El Periódico Mediterráneo el 7 de novembre de 2017]
Informació proporcionada per: AlumniSAUJI
Recurs d'imatge accio elsnostresalumni2000x400

Volem saber de vosaltres! Conteu-nos com va ser el vostre pas per la Universitat Jaume I.