panoramica UJI

Secretaria General

Última modificació: 23/03/2018 | Font:

Secretario GeneralProf. José Luis Blasco Díaz (CV)

La Secretaria General assisteix el Rectorat en el desenvolupament de les seues funcions i dóna fe dels actes i acords de la Universitat.

Funcions

 • Secretari dels següents òrgans: Claustre, Consell de Govern i Consell de Direcció.
 • Alta direcció de l'Assessoria Jurídica.
 • Promoure sistemes per a supervisar, organitzar i agilitar els procediments administratius.
 • Coordinar l'Arxiu General i del Registre General de l'UJI.
 • Assistir al rector en les seues funcions i en les activitats relacionades amb el protocol universitari.
 • Dirigir i assegurar els processos de fe pública i de registre oficial.
 • Elaborar i organitzar els processos d'informació sobre acords, normatives, etc., incloent-hi la memòria anual de l'UJI.
 • Gestionar el sistema de delegacions de competències i de signatura del rector.
 • Gestionar i supervisar el registre d'associacions, representacions, etc.
 • Gestionar la subscripció de convenis institucionals.
 • Desenvolupament normatiu.
 • Coordinar el desenvolupament de l'administració electrònica.
 • Coordinar les polítiques de transparència de l'UJI.

Comissions, consells i comitès

Presidència

Membre:

 • Secretari del Patronat de la Fundació General
 • Patronat de la Fundació Universitat-Empresa (FUE)
 • Consell Social
 • Comitè de Seguretat de la Informació

Estructura:

Secretaria General

Documentació

Normativa

Secretaria General
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel.: +34 964 729 424 / 426
Adreça electrònica: secgen@uji.es

 

Informació proporcionada per: Secretaria General
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16