UJI

Vicerectorat d’Estudis

Última modificació: 09/06/2017 | Font: SG

Prof. Isabel García Izquierdo (CV)

Prof. Isabel García Izquierdo

Funcions
 

 • Impulsar i coordinar el model educatiu de l’UJI.
 • Coordinar la implantació i desenvolupament dels estudis de grau i màster: verificació, autorització, seguiment i renovació de l’acreditació.
 • Coordinar i gestionar l’elaboració i modificació de plans d’estudis conduents a títols de grau i màster.
 • Portar a terme el seguiment de l’oferta de títols a l’UJI i valorar possibles noves demandes.
 • Impulsar, coordinar i gestionar la col•laboració amb altres institucions en matèria d’estudis de grau i màster.
 • Coordinar i gestionar els estudis de postgrau propis de la Universitat (màsters propis diploma d’especialització i títol d’expert/a), així com els estudis de formació continuada.
 • Impulsar l’oferta d’estudis no presencials i semipresencials a l’UJI.
 • Coordinar les polítiques docents amb els centres.
 • Coordinar les relacions amb la Universitat per a Majors.
   

Estructura

Rafael Pérez García (Secretari del Vicerectorat d’Estudis)

Oficina d’Estudis:

 • Direcció Acadèmica d’Estudis: 
  Joaquín Beltrán Arandes
 • Estudis Oficials:
  Dolores Ten Beltrán (Tècnica mitjana d'Estudis)
  Sergio Blasco Garcés (Tècnic mitjà, suport als títols)
  Patricia Escamilla Pérez (Tècnica mitjana, suport als títols)
  Katia Marín Capdevila (Tècnica mitjana, suport als títols)
  Pedro Calvo Sánchez (Administratiu)
  Raquel Esteller Martín (Administrativa)
 • Estudis Propis:
  Rosa Ferrer Maestro (Tècnica mitjana de Gestió)
  Sonia Falcó Aledón (Cap de Negociat)
  Amor Albiol Ayza (Administrativa)

Comissions, consells i comitès

 • Comissió Assessora de la Nova Organització dels Ensenyaments (CANOE)
 • Comissió Assessora del Model Educatiu
 • Consell de Formació de Persones Adultes (Conselleria d'Educació, Cultura i Esport)
 • Patronat de la Fundació Universitat-Empresa (FUE)
 • Fundació General
 • Comissió Tècnica de Titulacions
 • Comissió Mixta Consell de Direcció-Centres (FCHS, FCS, FCJE i ESTCE)
 • Comissió d’Avaluació de Projecte de Millora Educativa (USE)
   

Documentació
 

Implantació de l’EEES

Model educatiu

Estudis de grau

Màsters

Altres ensenyaments universitaris

Verificació, seguiment i renovació de l’acreditació de títols

Normatives

 

Vicerectorat d’Estudis
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel. +34 964 729 038
Adreça electrònica: ves@uji.es

Informació proporcionada per: Vicerectorat d’Estudis